Aktuální epidemiologická opatření Covid-19 v Porodnici FN Brno

Epidemiologická situace nemoci Covid-19 se bohužel zhoršuje. Jsme tak nuceni zavádět opatření, kterými chráníme vás, ostatní rodičky a pacientky, novorozence a v neposlední řadě naše zdravotníky. Věříme, že vzájemnou vstřícností a dobrou komunikací zvládneme situaci lépe. Prosíme vás proto o dodržování následujících pravidel.

Za všech situací

 • Pociťujete-li vy nebo váš doprovod jakékoliv příznaky nemoci Covid-19 a nemusíte-li nezbytně přijít do naší nemocnice, nechoďte.
 • Při celém pobytu u nás v nemocnici mějte nasazen respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor nemusí mít právě rodící ženy.

U porodu

Při příjmu k porodu se prokažte potvrzením o očkování, prodělání nemoci, PCR nebo antigenním testem viz. podrobné podmínky níže.

Nemáte-li výše uvedená potvrzení:

 • V případě, že se jedná o spontánní porod, uděláme vám i vašemu doprovodu antigenní test. Rodící ženě hradí tento test pojišťovna, doprovázející osoba si jej musí uhradit (201 Kč).
 • Jdete-li na plánovaný výkon, zajistěte si vy i váš doprovod PCR test s předstihem, ať máte výsledek již před výkonem.

Doprovázející osoby k porodu

Ženu mohou k porodu doprovodit dvě osoby (nemusí se jednat o rodinné příslušníky ani osoby žijící ve stejné domácnosti) za splnění těchto podmínek:

 • Nesmí prokazovat žádné příznaky onemocnění Covid-19.
 • Po celou dobu pobytu v nemocnici musí mít nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 • Zcela se vyhne kontaktu s ostatními rodičkami.
 • Při vstupu do nemocnice se prokáže potvrzením o očkování, prodělání nemoci, antigenním či PCR testem viz. podrobné podmínky níže.

Návštěvy v porodnici

 • Od 1. 11. 2021 platí zákaz návštěv v celé FN Brno. Toto opatření se netýká návštěv zákonných zástupců u nezletilých pacientů. Zákonný zástupce, pouze ten - ne jakýkoliv rodinný přísušník, tak může navštívit i dítě v porodnici.  V nejčastějším případě: tatínek dítěte může navštívit matku s dítětem na poporodním oddělení. 
 • Návštěvy jsou umožněny ve všední dny od 15 do 17 hodin, soboty a neděle v čase od 14 do 16 hodin a to vždy na 30 minut.
 • Je nezbytné splnit podmínky platné pro doprovázející osobu viz. výše.
 • Stejná pravidla platí pro standardní i nadstandardní porodní pokoje.

Skupinové kurzy a individuální konzultace

Účast na kurzu nebo konzultaci je možná pouze s platným potrvrzením o očkování nebo prodělání nemoci. Těmito potvrzeními se prosím prokažte před začátkem kurzu nebo konzultace porodní asistence, která jej povede. V případě, že tato potvrzení nemáte, dovolujeme si Vám nabídnout online verzi kurzu. 

Návštěva ambulance

V případě, že na sobě pociťujete příznaky onemocnění Covid-19, případně jste covid pozitivní, upozorněte na to náš personál a čekejte mimo prostory čekárny. Váš doprovod poprosíme v každém případě, aby počkal venku.

Jak probíhá porod covid pozitivní ženy

Žena, která je covid pozitivní, případně žena, která nedoloží žádná z potvrzení níže a odmítne se u nás v porodnici testovat, rodí ve vyhrazeném samostatném porodním pokoji. Na tomto pokoji platí režimová opatření vztahující se k péči o covid pozitivního pacienta. Hlavní opatření spočívá v tom, že pečující personál je chráněn speciálními ochrannými pomůckami. Porod probíhá dle postupů běžných v naší nemocnici, se kterými se můžete seznámit v sekci Krok za krokem. Žena může využít všech úlevových poloh i prostředků, dítě má po porodu standardně u sebe. S ohledem na ochranu našich zdravotníků prosíme covid pozitivní ženy, aby v jejich přítomnosti měly nasazen respirátor.

Podrobné podmínky potvrzení

 • PCR test s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin. 
 • Antigenní test s negativním výsledkem ne starším než 24 hodin. 
 • Testy můžete doložit v aplikaci Tečka nebo vytištěným certifikátem.
 • Přijímáme testy ze všech laboratoří, testovací místo můžete najít zde: testovani.uzis.cz Nepřijímáme samotesty. 
 • Očkování doložené v aplikaci Tečka nebo vytištěným certifikátem. Od aplikace druhé očkovací dávky (první v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 a nejvíce 180 dnů. Po třetí očkovací dávce bez časového omezení.
 • Prodělání onemocnění Covid-19 po uplynutí doby izolace ne déle než 180 dnů od prvního pozitivního testu. 
Všechny aktuality