Aktuální epidemiologická opatření covid-19 v Porodnici FN Brno (aktualizace k 18. 8. 2022)

Bezpečnostní opatření související s nemocí covid-19 vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví. Tato opatření se neustále vyvíjejí a reagují na aktuální epidemiologickou situaci. I v Porodnici FN Brno tudíž jsme nuceni zavádět opatření, kterými chráníme vás, ostatní rodičky a pacientky, novorozence a v neposlední řadě naše zdravotníky. Věříme, že vzájemnou vstřícností a dobrou komunikací situaci všichni zvládneme. Prosíme vás proto o dodržování aktuálně platných pravidel.

Za všech situací

 • Pociťujete-li vy nebo váš doprovod jakékoliv příznaky nemoci covid-19 a nemusíte-li nezbytně přijít do naší nemocnice, nechoďte.
 • Od 18. srpna 2022 jsou zrušena opatření týkající se návštěvních hodin, které se tímto vrátily k normálu.

Při příjmu k porodu nebo k hospitalizaci

 • Rodičky ani pacientky už netestujeme. Nejsou vyžadována ani žádná potvrzení nebo doklady o bezinfekčnosti.

Doprovázející osoby k porodu

Ženu mohou k porodu doprovodit dvě osoby (nemusí se jednat o rodinné příslušníky ani osoby žijící ve stejné domácnosti). S ženou na porodní pokoj jdou okamžitě, prosíme však o splnění následující podmínky:

 • Nesmí prokazovat žádné příznaky onemocnění covid-19.

Návštěvy v porodnici

 •  Návštěvy jsou možné každý den v čase 14:00-18:00.

 • K ochraně dýchacích cest je nutné mít po celou dobu nasazený respirátor FFP2 (u dětí do 15 let stačí rouška).
 • Na nadstadardních pokojích můžou otcové trávit čas bez omezení.
 • Není třeba se prokazovat žádným dokladem o bezinfekčnosti.

 • Věk dětí, které přicházejí na návštěvu, není omezen. Odpovědnost za přítomnost dětí, které přicházejí na návštěvu pacienta, má jejich zákonný zástupce.

Skupinové kurzy a individuální konzultace

Účast na kurzu nebo konzultaci je možná bez omezení. 

Návštěva ambulance

V případě, že na sobě pociťujete příznaky onemocnění covid-19, případně jste covid pozitivní, upozorněte na to náš personál a čekejte mimo prostory čekárny.

Jak probíhá porod covid pozitivní ženy

 • V případě, že jste covid pozitivní informujte o tom prosím neprodleně náš personál. 
 • Žena, která je covid pozitivní, rodí ve vyhrazeném samostatném porodním pokoji.
 • Na tomto pokoji platí režimová opatření vztahující se k péči o covid pozitivního pacienta. Hlavní opatření spočívá v tom, že pečující personál je chráněn speciálními ochrannými pomůckami.
 • Porod probíhá dle postupů běžných v naší nemocnici, se kterými se můžete seznámit v sekci Krok za krokem. Žena může využít všech úlevových poloh i prostředků, dítě má po porodu standardně u sebe.
 • S ohledem na ochranu našich zdravotníků prosíme covid pozitivní ženy, aby v jejich přítomnosti měly nasazen respirátor.
 • Covid pozitivní ženu může k porodu doprovodit partner, pokud je sám bez příznaků nemoci.
 • Nedoporučujeme přítomnost další osoby u porodu covid pozitivní ženy, protože se tím sama vystavuje riziku nákazy. 

Poporodní oddělení a nadstandardní pokoje

Poporodní oddělení a nadstandardní pokoje fungují v běžném režimu.

Všechny aktuality