Sdílet a pečovat, o sebe a o ni, to bylo motto 3. celostátní konference porodní asistence

Bohatý program a hojná účast. Těmito slovy je možné definovat konferenci zaměřenou primárně pro porodní asistentky, ale také pro dětské sestry, fyzioterapeutky, další příbuzné obory a studentky porodní asistence. Třetí ročník celostátní konference porodní asistence se uskutečnil v termínu 17. a 18. května 2024. Zúčastnilo se jej přes 300 účastnit z celé České republiky i ze zahraniční. Záštitu nad konferencí převzala primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková i hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich.

Dvoudenní konference se skládala z páteční teoretické a sobotní praktické části. Páteční program byl situován v kongresovém centru hotelu Continental. Konferenci zahájil přednosta GPK FN Brno docent Vít Weinberger společně s proděkankou pro nelékařské obory LF MU profesorkou Andreou Pokornou, vrchní sestrou GPK FN Brno a vedoucí Centra porodní asistence FN Brno Miloslavou Kameníkovou. Přednášková část byla rozdělena do čtyř bloků, ve kterých účastnice mohly nabýt nové znalosti, vyslechnout si trendy, ale i nahlédnout pod pokličku fungování na jiných pracovištích.

První blok se zaměřil především na vzájemné vztahy mezi porodní asistentkou a rodičkou, ale zahrnoval také trendy a posuny v péči porodní asistentek a dětských sester o novorozence. Ve druhé části se účastnice dozvěděly informace o funkční koncepci Centra porodní asistence, výsledcích průzkumu spokojenosti českých žen s péčí v mateřství, ale i například zkušenosti studentky z exkurze v zahraničí. Třetí blok nabídl výzvy a příležitosti ve vzdělávání porodních asistentek nebo vysvětlení mentoringu. Zazněly také důležité informace o fyzioterapii v těhotenství, při a po porodu. Poslední blok se věnoval především pohledu na porod z pozice rodiček, jejich přání, možnostech návazné poporodní péče nebo péči o cizince v prostředí FN Brno a čemu věnovat pozornost.

„Opět jsme si potvrdili, jak se různí pracoviště napříč ČR, jak odlišný může být systém v poskytování porodnické péče, i jak různá je spolupráce lékařů a porodních asistentek na jednotlivých pracovištích. Rozdíly jsou i v přiznání kompetencí porodním asistentkám. Naší konferencí jsme přispěli jak ke vzdělání se, tak ke vzájemné inspiraci.  Potvrdilo se, že některé pracoviště se již dokázala v těchto oblastech dostat opravdu daleko, jiná jsou na cestě ke změnám. A to je dobře. Nakonec to jsou ženy, které si na základě svých preferencí budou jednotlivá pracoviště vybírat, shrnuje konferenci vedoucí Centra porodní asistence FN Brno PhDr. Miloslava Kameníková.

V přestávkách mezi bloky se mohly účastnice seznámit s různými produkty od firem věnující se kosmetice a vybavení v oblasti porodnictví, laktačního poradenství, ale také si například změřit poměr svalů, vody a tuků v těle. Účastnice obržely i hmotné dárky, jako například kosmetika od firmy Lobey, vzorečky od společnosti Weleda nebo mohly vzykoušet malé balení Bepantenu.

Náměty a sdílení praktických zkušeností pak pokračovalo při neformálním večerním setkání v restauraci hotelu.

Sobotní praktická část byla koncipovaná formou workshopů, které se uskutečnily v prostorách simulačního centra LF MU a v Ústavu zdravotnických věd LF MU. Účastnice si mohly vyzkoušet své praktické dovednosti v různých modelových situacích. Vzhledem k velkému zájmu jsme v letošním ročníku navýšily počet workshopů, celkem účastnice mohly vybírat z 11 workshopů. Nechyběly již klasické a velmi oblíbené workshopy jako simulace porodu koncem pánevním či dystokie ramének. Účastnice si ale také mohly vyzkoušet šití porodního poranění, zažít kritické stavy v porodnictví, nebo manuální protekci hráze. Dále si účastnice mohly vyzkoušet ultrazvukovou diagnostiku v porodní asistenci, dozvědět se nejnovější a osvědčené praktiky o laktačním poradenství, nebo zjistit, jak lze ženu během těhotenství podpořit homeopatií. 

„Konference přinesla témata, která jsou pro další rozvoj oboru zásadní. Protože všichni zúčastnění by se jako přímí účastníci poskytování péče ženám v mateřství měli ve výsledku cítit bezpečně jak v odborné oblasti, tak i v oblasti mezilidských vztahů, které jsou pro výsledek zásadní. Je třeba pozornost věnovat nejen spokojenosti žen, ale i péčí o porodní asistentky,“ popsala Radka Wilhelmová (garantka studijního programu Porodní asistence). Konference se v obou dnech účastnily také studentky studijního programu Porodní asistence, které měly zajištěnu bezplatnou účast a současně pomáhaly s organizací.

Zpětná vazba účastníků přinesla velmi pozitivní ohlasy. „Musím říct, že některé přednášky mě až překvapily a velmi obohatily. Možnost sdílet zkušenosti navzájem mezi porodními asistentkami je to, čeho si na této konferenci velice vážím a již nyní se těším na další ročník,“ popsala jedna z účastnic. 

Předběžný termín 4. ročníku celostátní konference porodní asistence je určen na 16. a 17. května 2025.

Odbornou garanci nad akcí převzalo Centrum porodní asistence (CPA) Gynekologicko-porodnické kliniky (GPK) Fakultní nemocnice Brno, ve spolupráci s Ústavem zdravotnických věd (ÚZV) a Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Všechny aktuality