Často kladené dotazy

Respektujete porodní přání/ plán?

Ano, děláme vše pro to, abychom vaše porodní přání a představu o porodu naplnili. Většina porodních přání obsahuje přání a požadavky, které lze splnit. Některým můžeme vyjít vstříc jen v případě nekomplikovaného průběh porodu. Výjimečně se setkáme s požadavky, které splnit nelze z důvodu ohrožení bezpečnosti ženy nebo dítěte. Pokud by nastala situace, kdy vaše přání nebude možné naplnit, budeme ve spolupráci s vámi hledat nejlepší alternativu.

Doporučujeme vám v průběhu těhotenství vaše přání u nás konzultovat. Objednat se můžete v sekci Kurzy a konzultace.

Přečtěte si více o porodním přání v našem článku věnovaném Porodním přáním.

Je ve vaší porodnici nutná registrace k porodu?

Ne, v naší porodnici není potřeba se k porodu registrovat. Do porodnice vás odešle ošetřující gynekolog, stačí se telefonicky objednat. Kontakty

Mohu odmítnout nějaký zdravotní výkon?

Ano, většinu výkonů můžete odmítnout. Porodní asistentka nebo lékař s vámi sepíší zápis. Pokud by se jednalo o výkon, který by vedl k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví vás nebo dítěte, jsme za podmínek stanovených zákonem povinni vám poskytnout odpovídající zdravotní péči.

V případě, že dopředu víte, že si přejete odmítnout zásadní výkony a péči, které jsou z medicínského hlediska nezbytné během porodu jako jsou např. monitorování plodu, vstup zdravotnického personálu na porodní pokoj nebo operační výkon vedoucí k záchraně života novorozence, doporučujeme si zvolit jiného poskytovatele zdravotních služeb. 

Rádi s vámi vaše obavy probereme na individuální konzultaci porodního přání.

Je u vás možný porod do vody?

Ano, na obou našich pracovištích máme pokoj s porodní vanou. Porodní vanu můžete využít v první době porodní i pro samotný porod. Přečtěte si více o porodu do vody v našem článku.

Je u vás možný ambulantní porod?

Ano, ambulantní porod je v naší porodnici možný. Sdělte své přání při příjmu do porodnice lékaři a porodní asistentce. Přečtěte si více informací o ambulantním porodu.

Budu mít dítě hned po porodu u sebe?

V naší porodnici si dobře uvědomujeme, jak je nerušený kontakt maminky s dítětem důležitý, doporučujeme jej a plně podporujeme. Rodiče po porodu necháváme s miminkem v klidu, tichu a přítmí a umožňujme tak prožít společně tyto vzácné okamžiky.

Když dojde k tomu, že bezprostřední bonding s maminkou není možný – třeba kvůli porodním komplikacím nebo císařském řezu, nabízíme možnost bondingu s tatínkem nebo někým jiným z rodiny.  

Přečtěte si o významu bondingu v našem článku.

Mohu mít s sebou doprovod k porodu?

Ano, k porodu vás mohou doprovodit až dvě osoby. Můžete spolu být po dobu celého vašeho pobytu na porodním pokoji. Přečtěte si více o roli doprovázející osoby.

Mohu mít u porodu svou porodní asistentku?

Uvědomujeme si, že pro některé ženy je důležité znát dopředu porodní asistentku, která je bude porodem provázet, proto vám nabízíme možnost zvolit si doprovod vybranou porodní asistentkou z našeho týmu.

Vaše porodní asistentka, která není zaměstnancem naší porodnice, může být vaší oporou jako osoba doprovázející.

Mohu přijít k porodu se svou dulou?

V naší porodnici vítáme každého, kdo je ženě během jejího porodu podporou a pomocí.  Roli dul u porodu oceňujeme a jsme otevřeni spolupráci.  Současně však očekáváme, že jsou si všichni přítomní vědomi rozsahu svých kompetencí a nepřekračují je. Dula doplňuje práci porodních asistentek a lékařů jako osoba ženu doprovázející.   

Přečtěte si více o roli duly u porodu.

Kde najdu informace o gynekologických službách vaší kliniky?

Pro informace a kontakty z oblasti gynekologické části pokračujte prosím na web: Gynekologicko-porodnická klinika

Je možné u vás řešit asistovanou reprodukci?

Ano, v rámci naší kliniky existuje Centrum reprodukční medicíny: www.cermedbrno.cz