Porodní přání

Porod je normální přirozený proces, jeho průběh nelze přesně naplánovat. I tak je ale dobré se na něj připravit. K tomu může sloužit právě porodní „plán“, ve kterém můžeme vyjádřit svá přání, očekávání, popsat ideální průběh porodu.

Pokud je žena na porod připravená, zbaví se strachu z neznámého a je schopná lépe komunikovat s personálem porodnice. I pro něj je informovaná rodička přínosem. Díky porodnímu plánu může personál lépe porozumět rodiččiným představám a lépe komunikovat.  

Před samotným sepsáním plánu je dobré si zjistit co nejvíce informaci. Získáte je na našich předporodních kurzech, od svého gynekologa, ale také od porodní asistentky. Důležitým zdrojem informací jsou i maminky, které už mají porod za sebou a mohou vám sdělit svoje pocity, jestli a jak moc se jejich představy lišily od reality. Nezapomínejte ani na svého partnera! Jeho názor je také důležitý a měl by znát vaše přání a vědět, jaká očekávání máte ohledně jeho role u porodu.  

Porodní plán vám může pomoci utřídit si před nastávajícím porodem myšlenky, připravit se na to, co vás čeká. Nezapomínejte však na to, že porody nejsou stejné. I váš druhý porod se může zcela lišit od toho prvního. Přestože máte přesnou představu o tom, jak by měl probíhat, vše nakonec záleží na dítěti a dalších okolnostech jeho příchodu na svět. Svá přání berte jako rámec, realita se opravdu může lišit. I vaše priority se během porodu mohou změnit. Je proto důležité, abyste byla flexibilní a otevřená komunikaci. Sepsáním svého porodního přání můžete také předem zodpovědět obvyklé otázky porodní asistentky na vaši zdravotní historii. Tak se následně můžete nerušeně soustředit jen na svůj porod.  

Jak na to? 

Základem by mělo být zamyšlení nad tím, co je pro vás v jednotlivých fázích důležité. Jednou z možností tak je rozložit plán do jednotlivých fází, tzv. porodních dob. 

Na úvod je dobré napsat něco o sobě, svých představách, případné předchozí zkušenosti: 

 1. Osobní údaje. Co chcete, abychom o vás věděli. Jak si přejete, abychom vás oslovovali 
 2. Představy o tom, jak by měl váš porod probíhat, postupy a aktivity, které preferujete, přání, pocity… 
 3. Obavy, strach z určitých výkonů 
 4. Předcházející zkušenosti s nemocniční péčí 
 5. Kdo je doprovázející osoba, která bude přítomna po celou dobu porodu 

1. doba porodní 

 • Preferované činnosti během 1. doby porodní – ráda byste chodila; měnila polohy; využívala sprchu nebo vanu; ležela v posteli… 
 • Jídlo a nápoje – preferujete-li doporučení personálu nebo vlastní podle své chuti. 
 • Klyzma – zda si ho přejete nebo ne. 
 • Oholení genitálii – oholíte se sama už doma; odmítáte; nemáte problém s tím, aby vás oholil personál, bude-li to potřeba. 
 • Tišení bolesti při porodu – využití tepla; chladu; masáže; polohování; dýchání; využití fit balonu; hudba; aromaterapie; homeopatie 
     - Léky 
     - Aplikace epidurální analgezie  
 • Vnitřní vyšetření – nemáte vůči němu námitky; přejete si minimalizovat počet na nezbytně nutné. 
 • Protržení vaku blan – přejete si provedení dirupce až v co nejzazším termínu; necháte čas dirupce na porodníkovi.
 • Urychlovaní porodu – nepřejete si porod nijak urychlovat ani podávat oxytocin; pokud bude podání oxytocinu k urychlení nebo podpoře porodu potřeba, nemáte s tím problém. 

2. doba porodní 

 • Poloha při porodu  
    - leh, polosed, klek, na boku, na stoličce… 
    - střídání poloh (najdete si tu, která vám bude nejvíce vyhovovat) 
 • Technika tlačení 
     - dáváte přednost vlastním pocitům, nechcete řízené tlačení 
      - budete se řídit pokyny porodní asistentky nebo porodníka 
 • Epiziotomie/ nástřih hráze 
       - odmítáte je, dáváte přednost spontánnímu porušení tkáně 
       - chcete, aby byla vykonána pouze v případě, že to bude nevyhnutelně nutné 
 • Přestřihnutí pupeční šňůry - preferujete, aby ji přestřihl manžel/ partner až po dotepání pupečníku. 

3. doba porodní 

 •  Porod placenty  
     - upřednostňujete samovolný porod placenty 
     - nepřejete si podávat oxytocin 
     - budete se řídit podle zvyklostí 

 Ošetření novorozence 

 • Přejete si, aby od vás bylo děťátko odděleno na co nejkratší možnou dobu. 
 • Přejete si bonding co nejdéle. 
 • Přejete si mít děťátko u sebe co nejdřív po převozu na oddělení šestinedělí. 
 • Nepřejete si děťátko měřit a vážit. 
 • Nepřejete si miminko koupat hned po porodu, vykoupete si ho sama. 
 • Nepřejete si vykapávat oči. 
 • Nepřejete si injekční podávání vitamínu K. 
 • Nepřejete si dokrmovat umělým mlékem. 

Komplikace během porodu 

 • Přejete si být plně informována o všech zákrocích a podílet se na rozhodování. 
 • Důvěřujete porodní asistence nebo lékaři a necháváte vše na nich. 

 V případě nutného císařského řezu: 

 • Přála byste si částečnou anestezii. 
 • Chtěla byste být pod plnou narkózou. 
 • Přejete si bonding i během operace – s vámi nebo třeba manželem.

Rádi s Vámi sestavíme či zkonzultujeme Vaše porodní přání. Objednejte se na individuální konzultaci.

Všechny kroky