Role duly u porodu

Dula patří mezi pomáhající nezdravotnické profese. Může ženu provázet od počátku těhotenství, celým porodem i v poporodním období, neposkytuje však odborné zdravotnické služby. Jejím hlavním posláním je, aby žena měla zajištěné příjemné prostředí pro narození svého miminka.

Dula může být pro ženu podporou, povzbuzením a pomocí při zvládání porodních bolestí. Může ženě pomoci při komunikaci se zdravotnickým personálem a při naplňování jejího porodního přání.  

V naší porodnici vítáme každého, kdo je ženě během jejího porodu podporou a pomocí.  Roli dul u porodu oceňujeme a jsme otevřeni spolupráci.  Současně však očekáváme, že jsou si všichni přítomní vědomi rozsahu svých kompetencí a nepřekračují je. Proto je třeba mít na mysli, jak bylo již výše uvedeno, že dula není zdravotník, neposkytuje zdravotnické služby a zodpovědnost za poskytovanou zdravotní péči o ženu a dítě mají zdravotníci – porodní asistentky a lékaři, zaměstnanci naší porodnice. Dula pouze doplňuje práci porodních asistentek a lékařů jako osoba ženu doprovázející.   

Věříme, že vzájemným pochopením a spoluprací obou stran může být dosaženo toho, že porod bude pro ženu tím nejlepším možným prožitkem.  

Pro ujasnění vzájemné spolupráce Vám nabízíme individuální konzultaci v naší porodnici. 

Všechny kroky