Porod do vody

Jednou z možností, jak můžete rodit, je porod do vody. Jedná se o takový způsob, kdy se děťátko samovolně narodí pod vodní hladinou. Vše tedy probíhá ve vodě.

Tuto možnost nabízejí obě naše pracoviště, na obou je jeden porodní box vybavený vanou. Pokud byste ji chtěla využít – ať už v první, „otevírací“ době nebo pro vlastní porod do vody, řekněte to porodní asistentce hned při příjmu.

Proč je teplá voda vhodná i v „otevírací“ fázi? Hydroterapie totiž poskytuje spasmolytické a mírně analgetické účinky, uvolňuje svaly a tkáně a usnadňuje tak otevírání porodních cest. Kontrakce jsou spojené s bolestí různé intenzity, a teplá voda vám od ní může ulevit. To vše má v součtu blahodárný vliv nejen na průběh porodu, ale také na vaši duševní pohodu.

Je nám jasné, že vaše rozhodnutí pro porod do vody se může v jeho průběhu změnit. Vanu proto můžete kdykoliv opustit. Vlastní porod děťátka pak může proběhnout úplně mimo hladinu. Záleží jen na vaší volbě. Druhou možností také je, že jste tento způsob porodu sice neplánovala, ale ve vodě se vám zalíbí natolik, že se nakonec rozhodnete ve vaně zůstat a děťátko přivést na svět tady. I to je samozřejmě možné.

Hlavní podmínkou pro tuto možnost je fyziologický – tedy nekomplikovaný průběh těhotenství a porodu. Porod do vody se neslučuje ani s epidurální analgezií. Je proto dobré si rozmyslet své priority, ale na druhou stranu - nic není dogma. Své volby můžete kdykoliv během porodu přehodnotit a rozhodnutí změnit.

Všechny kroky