Andrea Huňková

Andrea Huňková po vystudování Gymnázia v Jevíčku absolvovala nástavbové studium při SZŠ v Brně v oboru porodní asistentka. Od roku 1995 pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Brno, kde prošla jednotlivá oddělení a od roku 1997 působila jako porodní asistentka na porodním sále pracoviště Obilní trh. V roce 2021 byla jmenována staniční porodní asistentkou porodního sálu. 

Absolvovala specializační studium na NCONZO v Brně - Ošetřovatelská péče v patologických stavech v gynekologii a porodnictví. Spolupracuje s Centrem porodní asistence a podporuje vedení porodů porodní asistentkou.

Celý tým