Lucie Čuperová

Lucie Čuperová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Brně obor Všeobecná zdravotní sestra, následně obor Porodní asistentka a absolvovala specializační studium NCONZO - Ošetřovatelská péče v patologických stavech v gynekologii a porodnictví. 

Na Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Brno nastoupila v roce 1996 na pozici porodní asistentka na pracoviště Obilní trh. Zde působila na odděleních porodní sál, šestinedělí, rizikové těhotenství, pooperační, gynekologie, onkogynekologie a ARO. V rámci výkonu své profese absolvovala specializační kurzy. Po ukončení mateřské dovolené v roce 2011 nastoupila na pracoviště GPK Bohunice, kde od března 2021 zastává pozici staniční porodní asistentky. Od jeho vzniku spolupracuje s Centrem porodní asistence.

Celý tým