Tisková zpráva k otevření Centra porodní asistence FN Brno

Tisková zpráva: Největší porodnice v ČR otevírá Centrum porodní asistence 

Brno 22. 9. 2021

Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Brno otevírá k 1. říjnu 2021 Centrum porodní asistence na obou svých pracovištích. Posílí tím přístup k přirozenému porodnictví a roli porodní asistentky v péči o těhotné a rodící ženy a jejich rodiny v České republice.

Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno je s 6 000 porody a 5 500 gynekologickými operacemi největší klinikou v České republice. Je perinatologickým centrem pro Jihomoravský kraj, její odborníci tak poskytují vysoce kvalifikovanou péči o ty nejkomplikovanější a nejzávažnější případy v průběhu těhotenství a porodu. V těchto výsledcích se pravidelně umisťuje na špičce nemocnic v ČR i ve světě. Vedle zachování těchto vysokých standardů se chce nyní více soustředit na porody fyziologické, péči o zdravou těhotnou a rodící ženu. Aspekty, které s tímto souvisí jsou pozitivní zážitek z porodu, individualizovaná péče a přístup doprovázející, chápající a bezzásahový. Toto je role porodní asistentky. Proto klinika otevírá Centrum porodní asistence FN Brno. 

Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., který tento krok inicioval a prosadil, jej popisuje následovně: “Lékaře a porodní asistentku vidím jako dvě rovnoprávné spolupracující profese. Porodní asistentka je tou nejvhodnější zdravotnickou profesí v péči o zdravou těhotnou a rodící ženu. Je ženě průvodkyní a podporou tak, aby mohla naplno využít síly, kterou jí dala příroda k porodu svého dítěte. Lékař je vzdělán a připraven zasáhnout v případě komplikace či patologie kdykoliv v průběhu předporodních kontrol nebo porodu. Věřím, že je možné dosáhnout souladu péče fyziologické – přirozené v bezpečí, které naše špičkově vybavená porodnice poskytuje.”

Centrem porodní asistentce v tomto pojetí není budova, ale koncepce péče. O těhotnou a rodící ženu s nízkým rizikem komplikací se zde stará porodní asistentka dle jasně definovaných pravidel. Pracuje samostatně a přebírá veškerou zodpovědnost za poskytovanou péči. Chod Centra je v současné době zasazen do provozu porodnice na obou pracovištích: Bohunice a Obilní trh. V nové budově porodnice FN Brno se již počítá se samostatnými prostory, uzpůsobenými chodu Centra. Centrum vedou porodní asistentky v čele s PhDr. Miloslavou Kameníkovou. Jedná se o vyvrcholení její celoživotní práce směřující ke kultivaci porodnické péče. “Přirozený porod vyžaduje především klid a pocit porozumění založený na vzájemné důvěře mezi ženou a porodní asistentkou. Porod za takových podmínek se pak stává hlubokým a emocemi nabitým zážitkem, který si v sobě rodiny nesou po celý život. Naším cílem je, aby tento zážitek byl co nejlepší.” shrnuje Kameníková.

V rámci Centra jsou již v provozu ambulance porodních asistentek, které mohou navštěvovat zdravé ženy od 37. týdne těhotenství. Porodnice rozšířila nabídku předporodních kurzů a individuálních konzultací, včetně individuální konzultace porodního plánu. Tyto služby nově nabízí také online. Porodnice začíná se službou doprovodu ženy k porodu vybranou porodní asistentkou. Usiluje o to, aby maximum služeb, které Centrum poskytuje bylo hrazeno ze zdravotního pojištění. 

Otevření Centra je nastartování změn, které chce klinika realizovat. Směr, kterým chce do budoucna jít, je kultivovaná, individualizovaná péče o těhotnou a rodící ženu s měřitelným systémem kontinuálního zlepšování kvality služeb. Jelikož jako fakultní nemocnice vzdělává další generace porodních asistentek, lékařů, lékařek a sester, učí je právě těmto principům.

Společně s Centrem porodní asistence představuje Gynekologicko-porodnická klinika také svůj nový Nadační fond Proni. Ten jí umožňuje financovat projekty rozvoje a modernizace, které není možné uhradit z veřejných zdrojů. 

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření Centra porodní asistence, které se uskuteční formou zahradní slavnosti s kulturním programem v parku na Obilním trhu v Brně v pátek 1. 10. Od 15 do 18h. 

Pro více informací pokračujte na web www.porodnicebrno.cz a www.fondproni.cz 

Tisková konference

Tisková konference

Tisková konference

Tisková konference

Tisková konference

Tisková konference

Porodní asistentky FN Brno

Všechny aktuality