Zahradní slavností na Obilním trhu bylo otevřeno Centrum porodní asistence FN Brno

Odpoledne 1. října patřilo v parku na Obilním trhu porodnictví. Klinika zde formou zahradní slavnosti za přítomnosti řady hostů slavila otevření Centra porodní asistence.

Slavnost zahájil iniciátor vzniku Centra přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.  společně s ředitelem FN Brno prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou. Ten mimo jiné řekl.: „Centrum porodní asistence je velmi záslužnou věcí, protože se ve zdravotnictví dostáváme do situace, kdy víme, že máme-li poskytovat stejně kvalitní péči i za 10 let, bude Česká republika potřebovat ve zdravotnictví o půl milionu lidí víc. To je finančně nereálné a je třeba hledat i nové způsoby poskytování zdravotní péče. Toto je jeden z nich a mám z něj velkou radost. Děkuji doc. Weinbergerovi, porodním asistentkám a všem, že se do této akce pustili, a doufám, že v Centru bude poskytována kvalitní a bezpečná péče na úrovni 21. století.“

Ke vzniku Centra přišla popřát řada významných hostů. Z vedení regionu promluvili hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a primátorka města Brna Markéta Vaňková, kteří zdůraznili přínos tohoto kroku pro všechny obyvatele kraje a města. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková potvrdila na akci roli ombudsmana jako ochránce práv a respektu k ženám v porodnicích a ocenila zastoupení žen v řízení a směřování Centra. 

Na strategii porodní asistence stejně jako na chodu Centra spolupracuje klinika s Lékařskou fakultou MU. Přesah do výuky a následné adaptace absolventek oboru porodní asistence potvrdil ve své řeči na akci děkan LF prof. MUDr. Martin Repko, Ph. D. 

Celá akce byla koncipována jako zahradní slavnost se stánky jednotlivých organizací, partnerů a brněnských podniků. Ke stánku Centra porodní asistence tak přicházely těhotné ženy, které zajímaly otázky týkající se porodu ve FN Brno. Pozdravit přišly ale také rodiny, jejichž děti znaly porodní asistentky z prvních chvil jejich života. Studentky Lékařské fakulty MU na svém stánku představovaly porodnické modely z výuky. Na stánku výzkumu Celspac se mohli budoucí rodiče dozvědět o možnosti zapojení se do této celoživotní studie. Na pódiu promluvila také ředitelka výzkumného centra Recetox, pod které studie spadá. 

Klinika na slavnosti zároveň představila svůj nový Nadační fond Proni, který jí pomáhá realizovat modernizační změny, které není možné financovat z veřejných zdrojů. Na akci byli tak přítomni partneři fondu a jeho ambasadorky rektorka Danuše Nerudová a herečka Kristýna Daňhelová

Ta v průběhu odpoledne spolu se svým kolegou z Městského divadla Brno Lukášem Vlčkem zazpívala a doplnila kulturní program odpoledne pro děti i dospělé. Zážitky z porodního pokoje přišel povykládat herec Michal Isteník, novou kapelu zde představil rovněž čerstvý otec zpěvák a herec Tomáš David

Fotoalbum z průběhu odpoledne si můžete prohlédnout na www.facebook.com/porodnicebrno   

 

Všechny aktuality