Představení služby: Doprovod k porodu vybranou porodní asistentkou

Z naší zkušenosti i zpětné vazby žen a rodin jsme si vědomi toho, že jeden z nejdůležitějších aspektů pozitivního zážitku z porodu jsou lidé, kteří jsou u porodu přítomni. Navázání vztahu mezi porodní asistentkou a rodící ženou, vzájemné pochopení a porozumění může pomoci nastolit potřebnou atmosféru klidu a jistoty.

Individuální přístup

Usilujeme o to, abychom individuální přístup poskytli všem ženám, které k nám přicházejí. O rodící ženy s nízkým rizikem u nás pečují porodní asistentky. Ty pracují na směny tak, abychom zajistili nepřetržitou péči pro všechny. V případě, že se v průběhu porodu směny střídají, představí vám porodní asistentka nastupující kolegyni. S našimi porodními asistentkami se můžete setkat ještě před porodem. Doporučujeme vám navštívit naše předporodní kurzy nebo individuální konzultace, na základě kterých si uděláte dobrou představu o tom, jak porod v naší porodnici probíhá. S porodními asistentkami se můžete před porodem setkat také v jejich ambulancích porodních asistentek. 

V případě, že bude váš porod rizikový, bude u porodu přítomen i lékař, který pracuje s porodní asistentkou v úzké spolupráci.

Doprovod k porodu vybranou porodní asistentkou

Pro posílení individuálního přístupu jsme spustili novou službu. Jejím přínosem je, že dopředu znáte porodní asistentku, která s vámi bude porodu a starat se výhradně o vás a váš doprovod. Před porodem se s porodní asistentkou seznámíte a obě tak budete již dopředu vědět, jaká je vaše představa. Porodní asistentka je s vámi po celou dobu pobytu na porodním sále do doby, než budete přeložena na poporodní oddělení.

Vyberete si ji na základě domluvy s vedoucí Centra porodní asistence. Porodní asistentka bude následně od 38+0 do 41+3 dne těhotenství kdykoliv připravena jet s vámi k porodu. Tuto službu můžete využít i jako riziková rodička, společně s vybranou porodní asistentkou bude u vašeho porodu přítomen sloužící lékař. Stejný přístup u nás platí na obou pracovištích – Obilní trh i Bohunice.

Porodní asistentky, které nabízejí tuto službu

V naší porodnici tuto službu nabízejí erudované a vzdělané porodní asistentky s praxí, které jsou zvyklé pracovat samostatně na obou našich pracovištích. Znají filozofii našeho pracoviště tedy, že o ženu s nízkým rizikem se samostatně stará porodní asistentka. Dokáží zkušeně rozpoznat hranici, při které je nutná spolupráce s lékařem. V tomto případě o vás pečují v těsné spolupráci s našimi lékařkami a lékaři.  

Na našich porodních sálech pracuje ve službách přibližně 60 porodních asistentek. Část porodních asistentek si nad rámec pravidelných služeb zvolila možnost poskytovat individuální doprovody k porodům. Tuto službu nabízí nad rámec svého pracovního poměru a svou motivaci vysvětlují v medailoncích, které jsou uvedeny na našem webu. Velkou motivací je lépe ženu a její rodinu poznat, navázat s nimi vztah, provést je porodem a zároveň mít od nich zpětnou vazbu na svou práci. 

Je potřeba mít na vědomí, že držení pohotovosti k porodu je velký zásah do osobního i pracovního života. Porodní asistentka je pro ženu po dobu čtyř týdnů neustále k dispozici, vždy k zastižení, připravená kdykoliv zanechat své osobní záležitosti a jet s ženou k porodu. 

Aby naše porodní asistentky mohly kvalitně poskytovat tuto službu, berou si na starosti jen omezený počet žen, kterým tuto pohotovost drží. Zájem ze stran žen o tuto službu je tak nyní výrazně vyšší než možnosti našich porodních asistentek. Za tuto službu nad rámec pracovního poměru je potřeba uhradit platbu.

Platba

Platbu za 2. splátku ve výši 12 900 Kč uhradíte na pokladně v porodnici v den porodu. Tato částka je vypočítaná podle ceníku FN Brno a zahrnuje v sobě nezbytné daňové odvody, pojištění a režie.

Dřívější setkání

První krátké seznámení s vámi vybranou porodní asistentkou je zahrnuto ve výše zmíněné platbě za tuto službu. Každé další individuální setkání je potřeba uhradit dle ceníku (cena 1000 Kč). 

Co je potřeba vzít v úvahu

Promyslete si prosím dopředu, zda chcete této služby opravdu využít a jste ochotni za ni zaplatit. Toto vaše přání by mělo být definitivní a závazné. Je hodně žen, kterým z kapacitních důvodů již nedokážeme vyhovět a je proto velká škoda, když jim z důvodu odřeknutí na poslední chvíli nemůžeme tuto službu nabídnout.

Ve výjimečném případě může nastat situace, která nedovolí vámi vybrané porodní asistentce přijet k porodu. Toto řešíme po domluvě s vámi formou náhradní individuální porodní asistentky.

Pokud ani náhradní porodní asistentka není k dispozici, péči vám poskytne tým porodních asistentek, které jsou ve službě – v tomto případě nehradíte výše uvedenou částku.

Všechny aktuality