Očkování proti nemoci covid-19 pro ženy těhotné, plánující těhotenství a kojící

Za tým Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno potvrzujeme na základě dostupných aktuálních informací, našeho vzdělání i zkušeností:

 • Očkování proti nemoci covid-19 je kromě izolace zatím nejúčinnější metoda, jak snížit riziko těžkého průběhu nemoci a zároveň šíření viru v populaci.
 • Vědecké studie a data týkající se bezpečnosti a efektivity očkování proti nemoci covid-19 se stále rozšiřují. Tato data potvrzují, že výhody očkování jednoznačně převyšují všechna známá i potencionální rizika očkování.
 • Případné vedlejší účinky očkování u těhotných a kojících žen nejsou vyšší než u netěhotných.

 Doporučujeme očkování těhotným ženám

 • U těhotných žen je vyšší riziko těžkého průběhu nemoci.
 • Následky těžkého průběhu nemoci covid-19 v těhotenství mohou být vážné až fatální pro těhotnou ženu i dítě. Covid-19 zvyšuje riziko předčasného porodu a dalších perinatálních komplikací.  
 • Očkovat se můžete v kterémkoliv týdnu těhotenství.

Doporučujeme očkování ženám plánujícím těhotenství

 • V současné době neexistují žádné důkazy, že by očkování včetně očkování proti covid-19 mělo vliv na plodnost žen či mužů.
 • Není nutné odkládat početí po očkování.
 • Očkování je doporučené také u žen, které podstupují léčbu neplodnosti.

Doporučujeme očkování kojícím ženám

 • Pro kojící ženu není známo zvýšené riziko závažného průběhu nemoci covid-19.
 • Protilátky vytvořené po vakcinaci se dostávají do mateřského mléka, což může být prospěšné pro kojené dítě. 
 • Po očkování kojící ženy není třeba opatření v případě plánovaných očkování u kojeného dítěte.

Poslechněte si rozhovor s primářem Lukášem Hrubanem

 • Jaké komplikace může onemocnění covid-19 způsobit u těhotných žen? Může ohrozit také dítě?
 • Jak probíhá léčba nemoci covid-19 u těhotných žen? Jak se mohou léčit samy doma a jaké jsou postupy při komplikovanějším průběhu vyžadujícím hospitalizaci?
 • Kdy se mohou těhotné ženy očkovat?
 • Proč je vakcína vhodná i pro kojící ženy?

 Odkaz k poslechu pořadu Českého rozhlasu zde.

Zdroje:

https://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska 

https://www.perinatologie.eu/tehotenstvi-a-covid-19/ 

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00691-5/fulltext 

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-11-02-coronavirus-covid-19-infection-in-pregnancy-v14.1.pdf 

https://www.bbc.com/news/health-59417509 

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2114466

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html

Všechny aktuality