Získali jsme prestižní evropskou akreditaci v oboru Perinatologie a fetomaternální medicíny

Naše Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU obdržela od European Association of Perinatal Medicine (EAPM) a European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) akreditaci evropského školícího centra ve Feto-maternální medicíně. Tedy komplexní péči o těhotné a rodící ženy včetně nejsložitějších případů a výkonů. Tuto akreditaci jsme získali poprvé, bez podmínek a na nejdelší možné období pěti let.

Co přesně to znamená?

Tento certifikát garantuje, že naše pracoviště je i z evropského hlediska:

  • Na velmi vysoké úrovni s ohledem na medicínské výsledky a vysoce specializovanou činnost.
  • Kvalitně funguje jako centrum, ve kterém jsou koncentrovány rizikové a komplikované případy těhotenství a porodů z celého regionu Jižní Morava a části kraje Vysočina.
  • U nás kvalitně funguje systém pregraduálního i postgraduálního vzdělávání.
  • Máme kvalitní publikační činnost.

Co se nyní mění?

Se získáním akreditace můžeme na naší klinice školit lékaře při přípravě na specializační atestaci v oboru Perinatologie a fetomaternální medicína v plném rozsahu, a to z celé ČR i EU.


Jak probíhal certifikační proces?

  • Pro získání akreditace jsme museli podstoupit podrobný audit, který s ohledem na epidemiologickou situaci probíhal on-line.
  • Připravili jsme na něj dokumenty představující systém postgraduálního vzdělávání na klinice, naši publikační činnost a on-line video prohlídky našeho pracoviště.
  • Pod vedením předsedy EAPM prof. Diego Ayrese de Campose, předsedy vzdělávacího výboru EBCOG prof. Juryie Wladimiroffa a vedoucího akreditační komise české sekce EAPM MUDr. Petra Velebila komise uskutečnila sérii pohovorů s ředitelem FN Brno, vedoucími pracovníky naší kliniky, kolegy z pracovišť, se kterými úzce spolupracujeme (neonatologie, patologie, genetika, MRI, invazivní radiologie, anesteziologie) a s našimi školenci v přípravě na atestaci.

Kdo za tímto úspěchem stojí?

Získání certifikátu je potvrzení vysoce kvalitní práce všech, kteří pracují na naší klinice.
Přípravu a realizaci získání certifikátu měl na starosti tým pod vedením garanta subspecializace perinatologie as. MUDr. Petra Janků, Ph.D. ve složení: vedoucího postgraduálního vzdělávání GPK doc. MUDr. Lukáše Hrubana, Ph.D., přednosty kliniky doc. MUDr. Víta Weinbergera Ph.D, školitelky as. MUDr. Romany Gerychové, školenců MUDr. Jany Kadlecové, MUDr. Veroniky Ťápalové, MUDr. Anny Jouzové a koordinátorky odborných garantů Mgr. Alžběty Nagyové.

Všechny aktuality