Shrnutí roku 2021 v Porodnici Brno a naše plány do roku 2022

Rok 2021 v Porodnici Brno

 • Díky nepřetržité práci našich týmů pečujících o ženy před porodem, v průběhu porodu a po porodu jsme pomohli na svět 6 279 dětem. Z toho bylo 143 dvojčátek, žádná vícerčata.
 • Důvěru porodit právě v naší porodnici nám dalo 6 136 žen. Na Obilním trhu 3 047, v Bohunicích 3 089. To je o 240 více než v roce 2020.
 • I přes náročnou covidovou situaci a všechna související opatření a jejich časté změny se nám podařilo pokračovat v našem cíli, kterým je kultivace porodnické péče.
 • Vytvořili jsme pracovní skupinu, která vybudovala a rozvíjí Centrum porodní asistence: strategii porodní asistence, metodické pokyny, právní a finanční rámec pro tuto novou organizační jednotku.
 • Zřídili jsme a provozujeme ambulance porodních asistentek.
 • Rozšířili jsme nabídku vzdělávání budoucích rodičů o online kurzy, individuální konzultace, vše nově přes rezervační systém.
 • Zavedli jsme nabídku služby individuálního doprovodu porodní asistentky k porodu.
 • Vytvořili jsme nový web www.porodnicebrno.cz 
 • Uspořádali jsme slavnostní akci, na které jste nás mohli potkat osobně.
 • Abychom mohli naše rozvojové aktivity financovat zřídili jsme Nadační fond Proni www.fondproni.cz 
 • V Porodnici Brno nepřicházejí na svět jen miminka, ale léčíme a operujeme u nás ty nejsložitější případy z oblastí reprodukční medicíny, onkogynekologie a urogynekologie. Prostě je tu i gynda:

→ 2 990 žen odoperoval náš tým specialistů na reprodukční gynekologii

→ 338 ženám jsme odstranili zhoubný nádor

→ 113 ženám jsme operativně pomohli od urogynekologických problémů

Do čeho se pustíme v roce 2022

 • Představíme vám komplexní péči a nové služby Centra reprodukční medicíny na naší klinice.
 •  V květnu uspořádáme první konferenci porodních asistentek napříč profesními skupinami.
 • Ve spolupráci s komunitními porodními asistentkami a laktačními poradkyněmi budeme směřovat naše úsilí do poporodní péče.
 • Centrum porodní asistence bude rozvíjet vzdělávací plán porodní asistence.
 • S našim Nadačním fondem Proni budeme pracovat na systému vzdělávání zdravotníků v oblasti komunikačních a měkkých dovedností a jejich psychické podpory.
 • Rádi bychom náš tým rozšířili o 4 lékaře, 14 porodních asistentek a 5 sestřiček.
 • Pustíme se do stavby naší nové porodnice tak, abychom o vás mohli pečovat v prostorách, které odpovídají 21. století v České republice.

 „Bez trpělivosti, pokory, plánů a společného úsilí to nepůjde ani v roce 2022. Táhneme za jeden provaz."

Za tým Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno přednosta doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Všechny aktuality