O studu při porodu v novém podcastu Českého rozhlasu

Nová série Českého rozhlasu „Jiné stavy“: o porodu a čase před ním i po něm. Hned v prvním dílu, který se věnuje studu, jsou mezi hosty naši zdravotníci přednosta doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. a porodní asistentka Bc. Pavla Nagy.

 „Je důležité, když se mi žena svěří, řekne mi dopředu, že se stydí. Pak na tom můžeme pracovat, ozřejmí se to, komunikačně si to ošetříme a domluvíme se i na určitých postupech například při vyšetřování. Hlavní oblasti studu jsou nahota a bolest. Žena neví, jak se bude projevovat. Má obavu, že ji někdo uvidí v situaci, kdy jedná tak, jak nikdy nejednala, jak se nikdy nechovala. Každý v dnešní době chceme vypadat cool a dobře a perfektně, máme na to různé prostředky, ale ten porod nás každou ženu obnaží. A to nejen na těle,“ říká v rozhovoru Pavla Nagy.

 „Hned z první odpovědi je jasné, kdo má k ženě blíž. Není to lékař, je to porodní asistentka. My jako lékaři jsme voláni k porodu v momentu, kdy se skutečně něco děje a má nastat nějaká akce, jde o ohrožení zdraví rodičky nebo dítěte. Ale toto je jen chvíle, porod je dlouhý a je právě o té mravenčí práci porodní asistentky, a to ideálně již v průběhu těhotenství. O navázání důvěrného kontaktu. Já jako lékař dostanu informaci o tom, jak žena vnímá například v tomto případě stud, právě od porodní asistentky, které zase já velmi důvěřuji,“ odpovídá přednosta Vít Weinberger.

 „Komunikace a komunikace a důvěra a důvěra. To je u porodu potřeba, aby věci fungovaly."

Poslechněte si celý podcast, jehož část se natáčela přímo u nás na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno a LF MU. Děkujeme za uvedení naší kliniky, jako „pracoviště, které je jednoznačně považováno za velmi progresivní a vstřícné k rodičkám a jejich potřebám.“ Pracujeme na tom každý den.

Poslouchejte např. tu: https://www.mujrozhlas.cz/jine-stavy nebo ve vašich podcastových aplikacích.

Všechny aktuality