Zkoumáme, jak jsou ženy spokojené s porodnickou péčí v České republice

Ústav zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Brno (GPK) organizuje projekt za účelem zjištění spokojenosti s kvalitou péče během těhotenství, porodu a v poporodním období. V rámci projektu se snažíme zjistit, jak vy, ženy, vnímáte kvalitu péče poskytované v českých zdravotnických zařízeních. Na základě vyhodnocení navrhneme optimální metodiku a vzdělávací materiály ke zlepšení kvality péče v České republice.

V současné fázi probíhá sběr dat formou standardizovaného dotazníku. Dotazník je určen ženám mezi ukončeným 6. týdnem až ukončeným 6. měsícem po porodu. Pokud spadáte do této kategorie, budeme Vám vděční, když nám chvíli věnujete a dotazník vyplníte. Sběr dat bude probíhat do ledna 2023 a s výsledky studie bude možné se po jejím ukončení seznámit na našich stránkách.

Podělte se s námi o své zkušenosti a prožitky a řekněte nám, jak jste celkově českou porodnickou péči vnímaly. Na Vašich zkušenostech a názorech nám záleží. Pomohou nám nadále zlepšovat péči.

Jak se můžete zapojit?

Milé ženy, které jste nedávno porodily, právě Vám je určen dotazník zaměřený na zjištění kvality péče, která Vám byla poskytnuta v souvislosti s Vaším mateřstvím.

Vaše zkušenosti jsou pro nás důležité.

V době vyplnění dotazníku byste měla být v období mezi ukončeným 6. týdnem až ukončeným 6. měsícem po porodu. Pokud máte za sebou již více porodů, posuzujte prosím Vaše poslední těhotenství, porod a poporodní období. Aby bylo možné dotazník odevzdat, je třeba odpovědět na všechny otázky. Některé otázky jsou filtrační (1, 17, 49, 71, 102) a posunou Vás do odpovídající části dotazníku. U několika otázek je, v případě odpovědi „jiná možnost“, potřeba vyplnit krátkou volnou odpověď. Vyplňování dotazníku je možné rozložit v čase a k dotazníku se vrátit. Pokud zvolíte tuto možnost (tlačítko „Save Draft“), nemažte historii, jinak by mohlo dojít ke ztrátě dat. Na závěr je prostor/textové pole, kde je možné uvést „Váš osobní porodní příběh“ – budeme za něj velmi vděčni. Celkově by Vám vyplnění dotazníku nemělo zabrat více než 30 minut času. Po vyplnění klikněte na tlačítko „Submit“.

Dotazník najdete zde.

Předem Vám zdvořile děkujeme za Váš čas a ochotu podělit se o svou zkušenost!

Kontaktní osoby

 

Všechny aktuality