Uspořádali jsme I. Celostátní konferenci porodní asistence

Porodní asistentky si musí umět poradit v jakékoliv nečekané situaci. Věříme, že nácvik a trénování praktických dovedností nás posune k efektivnímu řešení problémů, posílí naše kompetence, zvýší pracovní sebevědomí, zefektivní záchranu života a zlepší týmovou spolupráci. Všechny tyto faktory jsou nezbytné při poskytování kvalitní péče pro naše pacientky.

I. Celostátní konference porodní asistence

Ve dnech 14.–15. května 2022 proto v Brně proběhla I. Celostátní konference porodní asistence. Konferenci pořádalo Centrum porodní asistence Gynekologicko-porodnické kliniky Masarykovy univerzity a FN Brno s podporou Ústavu zdravotnických věd LF MU. Po odborné stránce konferenci zaštítila Vedoucí porodní asistentka Centra porodní asistence při GPK FN Brno, PhDr. Miloslava Kameníková.

Workshop - dystokie ramének

Dvoudenní konference se skládala z praktických workshopů a konferenčních přednášek připravených tak, aby byly co nejvíce přínosné a užitečné pro porodní asistentky, sestry, lékaře a všechny ostatní, kteří pracují s těhotnými ženami. Mezi jednotlivými bloky programu měli účastníci příležitost se seznámit, navázat kontakty a učit se od sebe. Konferenční části programu se také zúčastnilo několik partnerských firem z oboru.

Resuscitace matky a novorozence

Workshopy, které v pátek probíhaly v unikátním Simulačním centru LF MU (SIMU), byly zaměřeny k praktickému nácviku konkrétních porodnických dovedností. Účastníci se učili rozpoznávat poruchy mechanismu porodu a prakticky řešit nepostupující porod. Po teoretickém úvodu do dystokie ramének se naučili zvládat tuto poruchu několika způsoby pomocí praktického nácviku na simulátoru. Seznámili se rovněž s klasifikací porodních poranění a prakticky si osvojili jednotlivé techniky ošetření. Nakonec se také zaměřili na nácvik dovedností, které přispívají k úspěšnému zvládnutí resuscitace u těhotné ženy a u novorozence.

„Netradičním způsobem se podařilo zorganizovat workshopy na čtyři odborná témata s využitím bezkonkurenčního zázemí nejmodernějšího simulačního centra ve střední Evropě. Díky skvělé interakci mezi účastníky a lektory a bezchybné organizaci vše proběhlo přesně podle plánu. Pro mě osobně to byl veliký zážitek.“

doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D., MBA

V pátek se rovněž na Ústavu zdravotnických věd konal workshop vedený zahraničním hostem konference, Jolandou Liebregts, MSc., který byl zaměřen na praktický nácvik komunikace a měkkých dovedností při porodu. Účastníci si mohli po krátkém teoretickém úvodu na vlastní kůži vyzkoušet různé role účastníků porodu a vydefinovat, jaký význam má komunikace a správné předávání informací k hladkému průběhu porodu.

Workshop - ošetřování porodních zranění

V sobotu se účastníci přesunuli do prostor Univerzitního kampusu Bohunice a poslechli si 4 bloky konferenčních přednášek s různými tématy. Součástí každého bloku byla diskuze, během které se všichni účastníci mohli zapojit. Obecně byly společně strávené dny jedinečnou příležitostí se začlenit do komunity porodní asistence, aneb jak říká motto konference: „Pro ženy, pro sebe, hlavně společně!“

Přednáška na konferenci

Konference se zúčastnilo 140 porodních asistentek, sester a lékařů z nejrůznějších koutů České republiky a Slovenska. V současnosti dostáváme první zpětné vazby, které jsou velmi pozitivní. K průběhu konference se vyjádřila její odborná garantka, PhDr. Miloslava Kameníková: „Byla to naše první konference, vše nevyšlo úplně na 100%, ale to nevadí. Jsme poučeni, máme zkušenosti a hlavně chuť pořádat za rok konferenci další! Celou akci jsme pečlivě připravovali a dle zpětné vazby účastníků se nám konference podařila, nebyl to pro ně ztracený čas, přestože venku bylo nádherně a oni strávili dva dny v posluchárnách. S úžasem jsme mohli vidět, jak se věci mění nebo se mohou změnit.“

Zkrátka jsme nastartovali jedinečnou tradici a akci určitě budeme opakovat.

Zahájení konference

Všechny aktuality