Naše klinika hostila stáž lékařů z Ghany

Na začátku května měla naše klinika tu čest hostit stáž lékařů z Ghany v rámci vládního programu MEDEVAC Czech.

MEDEVAC Czech je vládní zdravotně humanitární program, který se zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva. MEDEVAC je realizován v podobě vysílání českých lékařských týmů do zahraničí, odborných stáží a školení lékařů z postižených oblastí, humanitárních evakuací osob na léčení do ČR a podpory zdravotních projektů na rozvoj zdravotnické infrastruktury.

Naše klinika se do programu zapojila v podobě spolupráce s Tamale Teaching Hospital v Ghaně. V rámci této spolupráce jsme u nás loni na jaře přivítali lékařku Anu Mariu Simono Charadan, MSc. Na podzim se naopak náš tým vydal na humanitární misi do Ghany, o které si více můžete přečíst tady.

MEDEVAC je unikátním nástrojem a příležitostí, jak pomoci lidem v rozvojových zemích

Letos na jaře jsme opět přivítali ghanské kolegy u nás na klinice. Tým čtyř lékařů a jedné zdravotní sestry u nás v Brně strávil 2 týdny, během kterých se účastnili celé řady gynekologických zákroků, měli možnost si prohlédnout prostory Lékařské fakulty MU včetně jejich unikátního Simulačního centra a Anatomického muzea a také si užít turistickou procházku po městě. Celý tým od nás odjížděl nadšený – z našeho vybavení, z našich prostor, z našich zdravotníků a obecně z té možnosti se takto učit a sdílet.

Ghanský tým v CEITECu

Zapojení Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU v programu komentuje náš pan přednosta, doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.: „Program MEDEVAC je unikátním nástrojem a příležitostí, jak pomoci lidem v rozvojových zemích. Tímto způsobem můžeme využít a použít naše zkušenosti, vědomosti i materiální zázemí k pomoci lidem, kteří by se ke špičkové zdravotnické péči sami nedostali. To vše byly pohnutky a motivy, proč jsem z pozice přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno rozhodl, že se do programu zapojíme v širším měřítku.“ Naše dosavadní zkušenosti pan přednosta také prezentoval minulý čtvrtek na konferenci MEDEVAC v Praze.

Už se těšíme, až se v říjnu podíváme zase my do Ghany!

Ghanský tým při prohlídce lékařské fakulty

Všechny aktuality