Domácí vs. ambulantní porod

Porod patří k nejdůležitějším okamžikům v životě ženy. V posledních letech v této oblasti dochází k zásadním posunům v mnoha ohledech. Proto se v dnešním článku zaměříme na dvě varianty, které pro některé ženy mohou být preferovaným řešením: domácí porod a porod ambulantní.

 Na otázky ohledně těchto dvou variant odpovídá PhDr. Miloslava Kameníková, vedoucí Centra porodní asistence na naší klinice.

 1. Co je to domácí porod a co je porod ambulantní?

Domácí porod proběhne doma. Pokud se jedná o porod plánovaný a vše dobře dopadne, vůbec se o spoustě domácích porodů ani nedozvíme. Ambulantním porodem je nazýván porod, kdy žena po porodu odejde za pár hodin i s dítětem domů. Jedná se vždy o ženu a dítě, které jsou po porodu v pořádku, jejich propuštění proběhne v době zhruba od  3 do 24 hodin od porodu. Toto spousta porodnic umožňuje ve větší nebo menší míře již několik let.

2. Jaké jsou přínosy a rizika domácího porodu?

Hlavním přínosem domácího porodu je, že žena rodí ve známém prostředí, se známými lidmi, kteří ji podporují, je nevyrušovaná, nestresovaná, věří si, není ani na okamžik oddělena od dítěte. Ženy se často na domácí porod dopředu důkladně připravují. Řada takových porodů proběhne zcela fyziologicky a my v nemocnicích o nich nevíme. Nebezpečné je to zejména v případě, kdy žena rodí doma sama nebo s nezkušenou porodní asistentkou, případně dulou.

Pokud se žena rozhodne pro domácí porod, mělo by jít o normálně probíhající těhotenství a zdravou ženu, bez žádných známek rizika. I tak se ovšem o porodu mluví jako o fyziologicky nestabilním procesu, při kterém je někdy nutný rychlý zdravotnický zásah. Jak se říká, je třeba „věřit v to nejlepší, ale připravit se na nejhorší“. Riziko vidím v situaci, kdy se pro porod doma vědomě rozhodnou ženy, u nichž se vyskytují rizikové faktory – buď u matky, nebo u dítěte – a rodí samy, nebo jen s dulou nebo za pomocí laických žen.

Porodní asistentku ženy k domácímu porodu většinou neseženou. Česká legislativa sice domácí porody nezakazuje, ale porodní asistentky k domácím porodům chodit nesmí a jsou v těchto případech ohroženy velkými sankcemi. Takže když dojde ke komplikacím jak ze strany ženy, nebo ze strany dítěte, rodiče volají záchranku a dochází k urgentnímu převozu do nemocnice. Často je problém s krácením ženy po porodu nebo miminko není v dobrém stavu.

3. Jak probíhají ambulantní porody u nás na klinice?

Pokud se žena rozhodne pro ambulantní porod, oznámí nám to při příjmu na porodní sál. Po porodu, když je vše v pořádku s ní i s miminkem, se začnou připravovat propouštěcí zprávy. Žena dostane od neonatologa instrukce a žádanky na vyšetření, které si už musí zajistit sama: vyšetření ortopedem kyčlí, screening zraku a sluchu, odběr kapky krve z patičky dítěte na vyšetření vrozených vývojových vad. To probíhá 48 hodin po porodu. Pokud žena zůstává v porodnici, toto všechno probíhá během 2-3 denní hospitalizace. Pokud odejde po porodu domů, již si to musí zajistit sama.

Možnosti ambulantního porodu využívají nejčastěji ženy, které buď mají doma menší dítě a chtějí za ním odejít, nebo zkrátka před nemocničním prostředím preferují variantu domácího prostředí. 

Ambulantní porod je výrazně bezpečnější pro maminku i dítě ve srovnání s domácím porodem. Proto bych ráda všechny maminky varovala před domácím porodem a všechny, které plánují porodit v domácím prostředí, pozvala ke konzultaci, kde bychom probrali možnosti ambulantního porodu jako bezpečné alternativy porodu domácího. 

4. Jak obecně pracujeme s porodními přáními?

Porodní přání, které si žena dopředu vypracuje a při příjmu ho předloží porodní asistence, se stalo už normou. Je to komunikační prostředek, stává se součástí naší dokumentace. Žena nám o sobě sděluje informace a vyjadřuje přání ohledně porodu a péče o novorozence.

 

Všechny aktuality