Centrum provázení na Obilním trhu

Centrum provázení (CP) pomáhá rodičům, kterým se narodí dítě s nízkou porodní hmotností, vzácným onemocněním nebo těžkým zdravotním postižením. V Dětské nemocnici FN Brno působí od konce roku 2016. Vzhledem k velmi dobré praxi v Dětské nemocnici se rozšířilo Centrum provázení od začátku roku 2022 do Porodnice na Obilním trhu.

Aktivita není určena přímo dětským pacientům, ale je zaměřena na pomoc rodičům a dalším rodinným příslušníkům nemocných dětí. Právě okamžiky sdělování nepříznivé zprávy o zdravotním stavu potomka nebo dlouhodobá hospitalizace dítěte patří mezi nejtěžší životní situace rodičů a představují také značně obtížnou situaci pro lékaře a další zdravotnické pracovníky. Cílem Centra provázení je být také oporou pro zdravotnický tým okolo dítěte. Svoje aktivity pracovníci CP vždy koordinují se zdravotnickým týmem, především lékaři, které v žádném případě nenahrazují.

Centrum provází rodiče během všech fází vyrovnávání se s těžkou situací předčasně narozeného dítěte. Pomáhá rodičům adaptovat se na novou životní zkušenost. Poskytuje krizovou intervenci, psychosociální oporu a zajišťuje praktické záležitosti. Pracovníci Centra provázení mají na rodiče dostatek času, pomáhají rodičům porozumět tomu, co lékař sděluje a jak naplánovat další kroky. Rodinu provází a navazují na odborné služby a návazné organizace. CP pomáhá také s finanční podporou rodiny ze strany nadací a fondů. Odborníci Centra provázení jsou tu pro rodiče a jejich dítě s podporou, porozuměním a pomoci od prvního dne zjištění diagnózy.

Díky Všeobecné zdravotní pojišťovně, která jako první u nás zahrnula péči poskytovanou jednotlivými centry do systému úhrad, pokrývá od ledna 2020 náklady na provázení rodin veřejné zdravotní pojištění.

Službu nebo péči Centra provázení vždy indikuje lékař nebo zdravotník. Více o centru provázení na www.centrumprovazeni.cz.

Kontakty

Romana Vyskočilová (pracovnice Centra provázení)

Mobil: 608 973 953

Vyskocilova.Romana@fnbrno.cz

Konzultační hodiny: 8:00-15:30

Kancelář: C2, místnost 19, Obilní trh

Romana Vyskočilová - CP

Všechny aktuality