Odborná fyzioterapie na Obilním trhu

Cílem naší porodnice je zajistit a poskytnout ženám co nejlepší péči jak v době těhotenství, tak při porodu a v bezprostředním období po něm. Navyšování kvalit zdravotnických služeb je naší motivací a jsme moc rádi, že se nám díky mezioborové spolupráci podařilo na pracovišti Obilní trh vytvořit Ambulanci centra fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví.

Tato specializovaná ambulance představuje tým edukovaných a zkušených fyzioterapeutek v úzké spolupráci se zdravotníky Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno. Poskytujeme zde odbornou péči ženám v těhotenství, v šestinedělí, po porodu, a ženám s širokým spektrem gynekologických onemocnění. Je zaměřena na bolestivé stavy, kde je potřeba multioborové péče. Tam je často (pro příznivé ovlivnění stavu, zvláště pro snížení bolesti a podpory pohybové funkce) fyzioterapie klíčová. Takto odborná komplexní péče ve spolupráci s gynekology, porodníky, porodními asistentkami a dalšími odbornostmi (např. psycholog) v ČR tristně chybí. V Brně na Obilním trhu, tak vzniká něco unikátního a potřebného.

Fyzioterapie - Obilní trh

Fyzioterapie pro těhotné

Jaké služby nabízí ambulance těhotným ženám? Odborné fyzioterapeutické vyšetření a terapii pro těhotné po předchozím závažném poranění hráze, těhotné s neurologickou anamnézou, s ortopedickým nebo revmatologickým zatížením, těhotné s bolestivými stavy pohybové soustavy, těhotné po závažných operacích v břišní dutině a další.

Fyzioterapie pro ženy po porodu

Kromě těhotných bude odborná fyzioterapie poskytovat služby maminkám v období šestinedělí. Připravili jsme koncept rané péče pro ženy po závažném poranění hráze tak, aby se těmto šestinedělkám dostalo okamžité damage control. Žena se naučí pracovat s poraněným pánevním dnem, aby se mohla co nejrychleji zotavit a vyvarovala se případným budoucím potížím plynoucích z dysfunkcí pánevního dna. Odborná péče bude poskytována i pro další potíže v šestinedělí.

Organizační informace k provozu ambulance:

Ambulance centra fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví na GPK FN Brno, Obilní trh

Vedoucí fyzioterapeut Rehabilitačního oddělení: PhDr. Filip Dosbaba, Ph.D., MBA

Úseková fyzioterapeutka a vedoucí ambulance – Mgr. Marika Bajerová

Odborné fyzioterapeutky – Mgr. Pavlína Svobodová, Mgr. Zuzana Bernátková, Mgr. Markéta LázničkováFyzioteraputky - Obilní trh

Provozní doba ambulance fyzioterapie na GPK FN Brno, Obilní trh

PONDĚLÍ

Mgr. Pavlína Svobodová – 7:00 – 15:30

Mgr. Zuzana Bernátková – 10:00 – 15:00

Mgr. Markéta Lázničková – 10:00 – 15:00

ÚTERÝ

Mgr. Pavlína Svobodová – 7:00 – 15:30

Mgr. Zuzana Bernátková – 10:00 – 15:00

Mgr. Markéta Lázničková – 10:00 – 15:00

STŘEDA

Mgr. Marika Bajerová – 9:00 – 15:30

Mgr. Zuzana Bernátková – 10:00 – 15:00

Mgr. Markéta Lázničková – 10:00 – 15:00

ČTVRTEK

Mgr. Zuzana Bernátková – 10:00 – 15:00

Mgr. Markéta Lázničková – 10:00 – 15:00

PÁTEK

Mgr. Pavlína Svobodová – 7:00 – 15:30

Mgr. Zuzana Bernátková – 10:00 – 15:00

Mgr. Markéta Lázničková – 10:00 – 15:00

Odbornou fyzioterapeutickou péči indikuje lékař. V případě indikace je možné se objednat na telefonním čísle +420 532 238 295, a to v čase 10:00-11:00 a 13:00-14:00.

Všechny aktuality