2. celostátní konference porodní asistence se blíží!

Bezpečně, s respektem, společně

Centrum porodní asistence Gynekologicko-porodnické kliniky Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno ve spolupráci s Ústavem zdravotnických věd Lékařské fakulty MU a Simulačním centrem LF MU zve porodní asistentky,  zdravotní sestry, lékaře, studenty medicínských oborů a obecně všechny, kdo pracují s těhotnými ženami na druhý ročník Celostátní konference porodní asistence. Bude se konat 12. a 13. května 2023 v Brně a odborní garanti konference Miloslava Kameníková (vedoucí Centra porodní asistence) a Vít Weinbeger (přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno) připravují program, který bude zahrnovat přednášky i praktické  workshopy. I letos budou  probíhat v Simulačním centru Masarykovy univerzity (SIMU), které představuje naprostou špičku mezi pracovišti tohoto druhu. Záštitu nad touto akcí převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková i hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. 

Hlavní témata se budou točit např. kolem porodní asistence v mezinárodním kontextu, spojení porodní asistence s vědeckým výzkumem, postavení porodních asistentek v porodnici nebo vztahu porodní asistentky a komunitní péče. V rámci workshopů se pak účastníci budou věnovat dystokii ramen u porodu, porodům koncem pánevním, resuscitaci ženy i dítěte či kritickým stavům v porodnictví, a stejně tak bude možné si nacvičit modelové situace v porodní asistenci nebo základy ultrazvukové diagnostiky.

Podrobnější informace, stejně jako možnost se zaregistrovat najdete zde: Konference

 

Všechny aktuality