Ocenění Dula Friendly Osobnost doputovalo do Centra porodní asistence

Už dvacet let Česká asociace dul spoluvytváří prostředí vzájemného respektu a spolupráce v péči o ženu a dítě, sdružuje, vzdělává a podporuje duly. Aby jejich pozice v prostředí porodnic byla co nejstabilnější, potřebují v řadách porodníků, porodních asistentek a dalších odborníků osobnosti, které je budou podporovat a pomáhat. Těm začala Česká asociace dul udělovat titul DULA FRIENDLY OSOBNOST. 

V letošním roce se jeho nositelkou stala i vedoucí Centra porodní asistence Miloslava Kameníková, která ale zdůrazňuje, že titul patří celému CAP a všem jejím kolegyním - porodním asistentkám. 

Pochvaluje si také, že postavení dul se od svých počátků před bezmála třiceti lety, výrazně posunulo. S porodníky i porodními asistentkami našli společnou řeč a jejich jediným cílem je poskytnout ženě plnou podporu a spokojenost. Česká asociace dul vyznává hodnoty, jako je respekt, spolupráce, loajalita, podpora, pokora, pochopení, laskavost a vlídnost k sobě i ostatním, soudnost a sebereflexe, nehodnotící přístup a diskrétnost.

Miloslava Kameníková bere začleňování dul jako jeden ze stěžejních projektů Centra porodní asistence, ze kterého by měly profitovat všechny tři strany. Duly, porodní asistentky i rodiče.  

Všechny aktuality