Edukace v oblasti perinatální paliativní péče je nedílnou součástí dobré praxe porodních asistentek

Seminář zaměřený na problematiku perinatální paliativní péče se uskutečnil 5. dubna v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno na Obilním trhu. Přes 40 porodních asistentek z obou našich pracovišť (Obilní trh, Bohunice) mělo možnost se v této oblasti edukovat. Rozšířily si své znalosti a zjistily, jaké služby bude poskytovat nově vznikající perinatální paliativní tým ve FN Brno. 

Perinatální paliativní péče obsahuje plán pro prenatální, perinatální a postnatální péči, péči o rodinu a péči v konečné fázi života. Hlavní součástí perinatální paliativní péče je komunikace, láskyplná péče o novorozence, management bolesti příznaků, péče o truchlící rodiče, psychospirituální podpora rodiny. 
 
Informace o možnostech podpory rodičů ve zdravotnickém zařízení při adaptaci na novou zdravotní situaci dítěte a zajištění adekvátní spolupráce rodičů a zdravotnického týmu představila na semináři Romana Vyskočilová z Centra doprovázení FN Brno. Důležitost a význam funkčního perinatálního paliativního týmu ve FN Brno popsala vedoucí Centra porodní asistence FN Brno Miloslava Kameníková.   
 
Semináře se zúčastnili také zástupci Nadačního fondu Proni. Zpestření těžkého tématu umožnila partnerská firma NF Proni Respilon. Ta představila své produkty, speciální respirátory vyrobené z nanovlákna. Navíc všechny účastnice obdržely od Respilonu pleťové masky. Děkujeme za tento dar, který pomohl náročnou a těžkou tematiku semináře odlehčit, a díky nimž si budou moci naše porodní asistentky užít chvilku relaxace a být ještě krásnější než dosud.  

Všechny aktuality