Druhé celostátní konference porodní asistence se zúčastnilo přes 150 porodních asistentek

Bezpečně, s respektem, společně, to bylo moto 2. celostátní konference porodní asistence, která se uskutečnila 12. a 13. května v Brně. Zúčastnilo se jí přes 150 porodních asistentek a zaznělo 24 konferenčních příspěvků. Setkání odbornic z pracovišť celé České republiky, ale také významných hostů ze zahraničí, umožnilo účastnicím sdílet své zkušenosti z praxe i nabýt nové znalosti.

Dvoudenní konference se skládala z páteční teoretické a sobotní praktické části. Páteční program byl situován v kongresovém centru hotelu Continental. Konferenci zahájil přednosta GPK FN Brno docent Vít Weinberger společně s proděkankou pro nelékařské obory LF MU profesorkou Andreou Pokornou. Zazněly také dvě zdravice, od poslankyně Olgy Richterové a náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice. Záštitu nad akcí převzali hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Přednášková část byla rozdělena do čtyř bloků. V prvním vystoupili zahraniční hosté a zástupkyně profesní organizace porodních asistentek s tématy „Porodní asistence v národním a mezinárodním kontextu“. Ve druhém zazněly příspěvky týkající se „Spokojenosti žen s péčí v mateřství“ a také reálné příběhy žen. Třetí blok byl věnován „Komunitní porodní asistenci a podpoře kojení“. Závěrečná část byla složena z odborných sdělení, které řešily „Prevenci porodních poranění a dalších komplikací a péči o ženy po perinatální ztrátě“.

Teoretickou část konference pak zakončila vedoucí porodní asistentka Centra porodní asistence GPK FN Brno doktorka Miloslava Kameníková. „Naším významným úkolem je pracovat na hlubším předávání dobré praxe a tzv. síťování porodnic,“ popsala Kameníková a doplnila, že nezbytné je také naplňování a přiznávání kompetencí porodních asistentek. Náměty a sdílení praktických zkušeností pak pokračovalo při neformálním večerním setkání v restauraci hotelu.

Sobotní praktická část byla koncipovaná formou workshopů, které se uskutečnily v prostorách simulačního centra LF MU na Kamenici a v  Ústavu zdravotnických věd LF MU na Komenského náměstí. Účastnice si mohly vyzkoušet své praktické dovednosti v různých modelových situacích. Workshopy v simulačním centru nabídly možnost zopakovat si např. porod koncem pánevním a dystokii ramének. Další dva workshopy na Komenského náměstí představily témata nácviku „Ultrazvukové diagnostiky“ a tzv. měkkých dovedností v „Modelových situací v porodní asistenci“, který vedla hostující zahraniční odbornice. Na organizaci ostatních workshopů se podíleli lékaři a porodní asistentky z GPK a také odbornice z ÚZV LF MU. „Konference přinesla témata, která jsou pro další rozvoj oboru zásadní. Všichni zúčastnění by se jako přímí účastníci poskytování péče ženám v mateřství měli ve výsledku cítit bezpečně jak v oblasti odbornosti, tak i v oblasti mezilidských vztahů, které jsou pro výsledek zásadní. Proto je třeba pozornost věnovat nejen spokojenosti žen, ale i péčí o porodní asistentky,“ popsala Radka Wilhelmová (garantka studijního programu porodní asistence). Konference se v obou dnech účastnily také studentky studijního programu Porodní asistence, které měly zajištěnu bezplatnou účast a současně pomáhaly s organizací.

Zpětná vazba účastníků přinesla velmi pozitivní ohlasy. „Děkuji za příjemně strávený den. Bylo to obohacující. Příběhy žen s porodní depresí byly silné a inspirující. Velmi zajímavé byly mimo jiné i poporodní příběhy a dotazování žen po porodu,“ popsala jedna z účastnic.  

Předběžný termín 3. ročníku celostátní konference porodní asistence je určen na 17. a 18. května 2024. Na základě dotazníkového šetření mezi účastníky se již nyní můžete těšit na rozšíření programu o sekce chyby a omyly v praxi, kazuistiky, sdílení vlastních zkušeností nebo komunikační dovednosti.

Odbornou garanci nad akcí převzalo Centrum porodní asistence (CPA) Gynekologicko-porodnické kliniky (GPK) Fakultní nemocnice Brno, ve spolupráci s Ústavem zdravotnických věd (ÚZV) a Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Celá akce pak byla podpořena projektem Ústavu zdravotnických věd LF MU ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Brno č. NU21-09-00564 „Kvalita poskytované prenatální a perinatální péče pohledem českých žen“.

Všechny aktuality