Projekt Perinatal je nedílnou součástí péče v Porodnici Brno

Projekt Perinatal.cz se stal neoddělitelnou součástí péče o nastávající maminky také na pracovištích porodnice Fakultní nemocnice Brno, a to v Bohunicích a Obilním trhu.

„Se screeningem duševního zdraví seznamujeme budoucí maminky již v předporodní ambulanci. Představujeme jim dotazník, který mohou po porodu vyplnit“, popisuje vedoucí lékařka porodního sálu Romana Gerychová.

 


 

 

O projektu Perinatal

O těžkých chvílích v životě žen v perinatálním období málokdo otevřeně mluví. Perinatální období z psychického pohledu zahrnuje dobu od počátku těhotenství do jednoho roku věku dítěte. Právě v této době mohou být rodiče vystaveni psychosociálnímu stresu, který ovlivňuje i jejich dítě. Když pak nečekaně přijdou psychické obtíže, snadno nabudeme dojmu, že jsme jediní na světe, kdo to nezvládá. Je to ale zdání mylné.

 

Cílem je rozšířit povědomí o psychických obtížích u žen v perinatálním období. Dále chceme přinést do ČR otestovaný model dostupné péče pro ženy, které v těhotenství nebo po porodu zradila psychika. Cílem je tak i prevence negativních dopadů psychosociálního stresu na jejich děti.

 

V ČR existuje systém časného záchytu žen, které jsou v perinatálním období v riziku psychosociálního stresu. Ženám, které o to mají zájem, je dále nabízena kroková péče o duševní zdraví. Povědomí o problematice perinatálního duševního zdraví mají jak ženy samotné, tak porodníci, porodní asistentky a psychiatři v ČR. V ČR je minimum dětí, které jsou od mala negativně ovlivněny psychosociálním stresem u svých rodičů.

 

 

„Projekt kladně vnímá i náš zdravotnický personál na odděleních šestinedělí. Porodní asistentky i lékaři mají jeho prostřednictvím možnost s maminkami po porodu navázat lepší komunikaci. Jsme velice rádi, že můžeme být součástí projektu Perinatal. Již po třech měsících našeho zapojení do projektu máme velmi dobré výsledky, dotazník vyplnilo přes 70 % našich rodiček,“ doplňuje lékařka porodního sálu Veronika Ťápalová.

  

 

Více informací o projektu najdete na: perinatal.cz

Všechny aktuality