Role porodní asistentky ve FN Brno

Porodní asistentka (PA) je zdravotnický pracovník. Pracuje v partnerství se ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní. Vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku. Vzdělání získává ve studijním oboru Porodní asistence na vysokých školách. Po ukončení bakalářského studia již má požadovanou kvalifikaci a registraci pro výkon povolání.

Co pro vás může porodní asistentka v naší porodnici udělat:

 • Poskytnout vám informace týkající se fyziologických těhotenství a porodu
 • V případě potřeby vás propojit s dalšími odborníky: lékařem, psychologem, sociálním či rehabilitačním pracovníkem
 • V Ambulanci porodních asistentek vás vyšetřit a připravit na porod
 • Předat vám své zkušenosti v rámci předporodních kurzů
 • Věnovat se vám při vaší individuální konzultaci
 • Poskytnout vám individuální doprovod k porodu
 • Poskytnout vám doprovod a péči u fyziologického porodu
 • Ve spolupráci s lékařem poskytnout péči u rizikového porodu
 • Pečovat o vás po porodu (vaginálním i po císařském řezu) – bezprostředně po něm, při vašem pobytu u nás i při následné kontrole v Ambulanci PA
 • Pečovat o vaše dítě po porodu a v období šestinedělí
 • Pomoci vám s kojením v průběhu vašeho pobytu u nás i po návratu do domácího prostředí

Kde se v naší nemocnici můžete setkat s porodní asistentkou:

 • V Ambulanci porodních asistentek CPA – prenatální poradna pro fyziologická těhotenství
 • V Ambulanci porodnice – zde PA pracuje ve spolupráci s lékařem
 • PA jsou lektorky předporodních kurzů (kurzy, cvičení, individuální konzultace)
 • Při porodu na porodních sálech
 • Na JIP porodního sálu nebo na odděleních rizikového těhotenství
 • Na oddělení pooperačním a oddělení poporodním
 • Při laktačním poradenství
Všechny aktuality