Kombinovaný screening v I. trimestru

Co je to kombinovaný screening? 

Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství je zaměřen na predikci a vyhledávání nejčastějších vrozených vad plodu (chromosomálních, strukturálních) a závažných porodnických komplikací (preeklampsie, růstová restrikce plodu, předčasný porod). V současné době představuje komplexní a nejefektivnější metodu záchytu těchto komplikací. 

Jak vyšetření probíhá? 

Vyšetření provádíme na konci prvního trimestru (11. - 14. týden těhotenství). Skládá se z podrobného ultrazvukového vyšetření, které slouží ke stanovení data porodu, vyloučení závažných orgánových vad plodu a spolu s vyšetřením biochemických markerů z krve těhotné pomáhá zachytit ženy s vysokým rizikem genetických (chromozomálních) vad u plodu.  Mezi nejčastější chromozomální vady patří Downův syndrom (trizomie chromozomu 21), Edwardsův syndrom (trizomie chromozomu 18) a Patauův syndrom (trizomie chromozomu 13) – tyto vady zachytíme až v 95 %. V případě podezření na vývojovou vadu či jakoukoliv jinou abnormitu s rodiči vše konzultujeme a nabídneme genetickou konzultaci a doporučujeme invazivní vyšetření – odběr choriových klků, odběr plodové vody (aminocentézu) či neinvazivní vyšetření DNA plodu z krve matky (NIPT). Součástí kombinovaného screeningu v 1. trimestru je i screening preeklampsie a růstové restrikceplodu, který provádíme v rámci každého vyšetření. 

Screening preeklampsie

Preeklampsie je závažnou těhotenskou komplikací, která se projevuje zvýšením krevního tlaku, přítomností bílkoviny v moči a změnami jaterních a ledvinných funkcí. 

Jak se preeklampsie projevuje??

Zvýšením krevního tlaku, přítomností bílkoviny v moči a změnami jaterních a ledvinných funkcí. Tyto změny jsou však pozdní a značí, že tyto mateřské orgány jsou již poškozené. Závažná forma preeklampsie může mít za následek ohrožení plodu i matky.

Správným provedením screeningu na začátku těhotenství odhalíme maminky, které mají vysoké riziko preeklampsie, a pokud nasadíme acetylsalicylovou kyselinu do 16. týdne, zabráníme vzniku až 82 % závažných forem tohoto onemocnění. Toto vyšetření je automatickou součástí každého kombinovaného screeningu v I. trimestru. 

Délka

přibližně 30 min (čas je orientační)

Cena

1 200 Kč

Rezerovat termín