Podrobná morfologie plodu ve II. trimestru

Co je to podrobná morfologie plodu ve II. trimestru?

Mezi 20. – 24. týdnem podrobně vyšetříme plod pomocí ultrazvuku se zaměřením na vady jednotlivých orgánových systémů, zhodnocení růstu plodu a určení množství plodové vody. Podrobně stanovujeme polohu placenty ve vztahu k porodním cestám, čímž se snažíme snížit riziko nepoznané vcestné placenty, tvořící vysoce rizikovou komplikaci pro matku i plod. 


Spolupracujeme s prenatálním kardiologem při diagnostice a sledování, případně i prenatální léčbě některých srdečních vad plodu. Při diagnostice vývojových vad spolupracujeme s Radiologickou klinikou FN Brno, kdy pro upřesnění typu a rozsahu některých vad plodu provádíme prenatální magnetickou rezonanci. V případě stavů vyžadujících spolupráci dalších specialistů zajišťuje náš tým konzultace a další sledování specialisty z oborů neonatologie, chirurgie, dětské neurologie či urologie, se kterými velmi úzce spolupracujeme.  

 

Délka

30 minut

Cena

1 000 Kč

Rezerovat termín