Podrobná morfologie plodu ve II. trimestru

Co je to podrobná morfologie plodu ve II. trimestru?

Mezi 20. – 24. týdnem podrobně vyšetříme plod pomocí ultrazvuku se zaměřením na správný vývoj jednotlivých orgánových systémů, zhodnocení růstu plodu a určení množství plodové vody. Podrobně stanovímepolohu placenty ve vztahu k porodním cestám, čímž se snažíme snížit riziko nepoznané vcestné placenty, která je spojena s rizikem pro matku i plod. 


Spolupracujeme s prenatálním kardiologem při diagnostice, sledování,  a případně prenatální léčbě některých srdečních vad plodu. Při diagnostice vývojových vad spolupracujeme s Radiologickou klinikou FN Brno, kdy pro upřesnění typu a rozsahu některých vad plodu doplňuje vyšetření pomocí prenatální magnetické rezonance. V případě stavů vyžadujících mezioborovou spolupráci zajišťuje náš tým konzultace a další sledování specialisty z oborů neonatologie, chirurgie, dětské neurologie či urologie, se kterými velmi úzce spolupracujeme.  

 

Délka

přibližně 30 min (čas je orientační)

Cena

1 000 Kč

Rezerovat termín