Ambulance porodnice vedená lékařem

Návštěvy v ambulanci porodnice na konci těhotenství probíhají obdobně jako pravidelné kontroly u vašeho gynekologa. Během první návštěvy sepíšeme vaše anamnestické údaje a zhodnotíme váš celkový zdravotní stav.

Součástí každé kontroly je měření krevního tlaku a vyšetření vzorku moči. Stav dítěte sledujeme pomocí ultrazvukového vyšetření a případně také na kardiotokografickém záznamu. V případě potřeby provedeme zevní a vnitřní porodnické vyšetření.

Frekvence návštěv se obvykle pohybuje jednou týdně do termínu porodu a dvakrát týdně po termínu porodu. Součástí vyšetření je pohovor s našim lékařem či lékařkou. Ten se vás mimo jiného zeptá, zda cítíte pohyby plodu, jestli vám neodtekla plodová voda nebo se neobjevilo krvácení či děložní kontrakce. Společně budete plánovat další postup. Například zda je ve vašem případě vhodné čekat na spontánní začátek porodu i po stanoveném termínu nebo je důvod k plánovanému vyvolání porodu v dřívějším termínu. 

Všechny kroky