Rozdíl mezi přirozeným a rizikovým porodem

Abychom umožnili ženám rodit přirozeným, bezzásahovým způsobem a zároveň do maximální možné míry ochránili zdraví rodiček a novorozenců, rozlišujeme porody na přirozené a rizikové.

K tomuto rozdělení dochází nejčastěji ve III. trimestru na základě dlouhodobého sledování ošetřujícím gynekologem, pohovoru s rodičkou a komplexního porodnického vyšetření.

Přirozený porod (též fyziologický nebo low-risk) je porod bez předem zřejmého zvýšeného rizika komplikací. Zpravidla se jedná o donošené těhotenství s jedním plodem v poloze podélné hlavičkou u žen bez přidružených diagnóz, které by mohly negativně ovlivňovat průběh porodu. Jedná se o přirozený děj, který nevyžaduje zvýšený dohled ani intervence ze strany lékaře. Podporu ženě poskytuje porodní asistentka. Ta je plně zodpovědná za vedení porodu, monitorování stavu ženy a dítěte a ošetření případného porodního poranění. Lékař je porodní asistentkou přivolán pouze v případě výskytu komplikací kdykoliv v průběhu porodu.     

Ženy, u kterých jsou kdykoliv v průběhu těhotenství nebo bezprostředně před porodem rozpoznány diagnózy nebo abnormality, které by mohly negativně ovlivnit průběh porodu, jsou zařazeny do skupiny rizikových porodů (též porody se zvýšeným rizikem komplikací nebo high-risk). Předporodní kontroly až do samotného porodu vede lékař a ten je také zodpovědný za průběh porodu, na který dohlíží ve spolupráci s porodní asistentkou.        

Všechny kroky