Bolest u porodu

Porodní bolest je jedinou bolestivou reakcí člověka, která není doprovázena nemocí. Je to bolest, která ženu připravuje na očekávaný porod. Prožitky porodních bolestí jsou velmi individuální. Každá žena je jiná a vnímá je odlišně. Ty rodičky, které se na ni dokáží podívat tak, že je pozitivní a má smysl, ji snáší podstatně lépe.

Aby porod proběhl co nejlépe, doporučujeme:

  • Měla byste se cítit pohodlně, bezpečně a nerušeně (pomáhá teplo, ticho, tlumené světlo, důvěra v doprovod i porodní asistentku a lékaře)
  • Pozitivně může působit partner u porodu, zejména pokud byste se bez něj cítila ztracená a prožívala strach a úzkost
  • Okolí by vás mělo povzbuzovat myšlenkami na dítě (brzy své miminko uvidíte, poprvé se ho dotknete, pohlédnete si do očí…)
  • Kvalitní předporodní kurzy vám pomohou ulevit od strachu a připravit se na porod 

1. doba porodní: otevírací fáze
Děloha se stahuje, aby se otevřelo její hrdlo. Bolest je způsobena tlakem na nervy probíhající mezi svalovými vlákny. Některé ženy ji přirovnávají k bolestivé menstruaci.

2. doba porodní: vypuzovací fáze
Bolest je důsledkem rozpínání pochvy a hráze a tlakem procházející hlavičky na okolní tkáně. Ženy cítí velký tlak na konečník a mají tendenci si sami přitláčet. Tuto bolest vnímají jako poslední před narozením miminka.  Při porodu je důležité myslet na to, že dítě vám díky porodnímu mechanismu pomáhá – tiskne ruce k tělu, propíná nožky a hlavičkou se tlačí kupředu.

Rozdíl mezi poslíčky a děložními stahy

Za poslíčky označujeme nepříjemné, malé stahy dělohy, často v podbřišku nebo v kříži, které ale nemají vliv na otevírání děložního hrdla. Slouží jako příprava na porod a samy vymizí.

Děložní stahy jsou pravidelné, postupně zesilující, prodlužující se bolesti. Interval mezi nimi se zkracuje a žena je již nucena je prodýchávat.

Metody tlumení porodní bolesti

V naší porodnici podporujeme a doporučujeme jak nefarmakologické, tak farmakologické metody tlumení bolesti. Všechny metody provádíme a aplikujeme pouze na přání rodičky.

Nefarmakologické:

  • Dechové a hlasové techniky
  • Využití teplé vody a porodu do vody
  • Masáž
  • Polohování
  • Aromaterapie

Farmakologické:

Epidurální analgezie - v naší porodnici ji používáme dlouhodobě. Je to dobře ověřená, vysoce efektivní a proto nejčastěji používaná metoda k tlumení bolesti u porodu. Se zavedenou epidurální analgezií rodí asi třetina (tedy kolem 2.000) pacientek za rok.

Jedná se o aplikaci malého množství místního anestetika a silného analgetika do epidurálního prostoru. Vnímání porodních bolestí se tím zmírní. Na celkový stav maminky i nenarozeného miminka má tato metoda jen minimální vliv. Kdy je vhodná doba pro zavedení epidurální analgezie určuje porodník nebo porodní asistentka. Vlastní výkon pak provádí anesteziolog.

Žádný lékařský zákrok není bez rizika. Při zavádění epidurálního katetru a v průběhu aplikace epidurální analgezie jsou komplikace sice velmi vzácné, ale přesto Vás na ně vždy upozorníme. Před vlastní aplikací pak podepíšete informovaný souhlas s tímto výkonem.

Samozřejmě se mohou vyskytnout okolnosti, které použití této metody zcela vylučují. V takovém případě Vás anesteziolog informuje a samozřejmě Vám nabídneme jinou možnost, jak bolest utlumit.

Analgezie remifentanilem - tuto metodu volíme v případě, že rodičce nemůže být z jakéhokoliv důvodu poskytnuta analgezie epidurální, nejčastěji. Jde o zavedení zvláštního žilního vstupu, kterým vám speciální pumpou podáme velmi silné analgetikum.

Entonox - vdechování tzv. rajského plynu (směsi oxidu dusného s kyslíkem). Tuto metodu jako jedinou v naší porodnici zpoplatňujeme.

Pro hlubší porozumění bolesti, jejího působení a smyslu u porodu doporučujeme navštívit náš kurz Příprava na porod.

(V textu bylo čerpáno ze zdrojů www.psychologie.cz/porodni-bolest-radost/ a navštíveného kurzu UNIPA.)

Všechny kroky