Přenášení a vyvolávání porodu

V případě hladce probíhajícího těhotenství mohou rodiče dále čekat na samovolný začátek porodu i po dosažení jeho termínu (40+0). Žena v té době chodí na kontroly dvakrát týdně. Jejich součástí je navíc i záznam ozev plodu (kardiotokografie).

Po ukončení dalšího týdne po termínu (41+0) doporučujeme začít s aktivními kroky, které podpoří nástup děložních stahů a připraví porodní cesty – k vlastnímu porodu by mělo dojít nejpozději do konce druhého týdne po stanoveném termínu (42+0). Delší přenášení se nedoporučuje, především proto, že poté stoupají rizika kvůli vyčerpaným rezervám plodu a nedostatečné funkci placenty.

Jak vyvolat porod přirozeně?

  • Vaginálním vyšetřením, které podráždí okolí vnitřního ústí děložního čípku
  • Procházkami a přiměřeným pohybem
  • Nechráněným pohlavním stykem – sperma totiž přirozeně obsahuje prostaglandiny, tedy látky, které vyvolávají kontrakce
  • Stimulací tzv. indukčních akupresurních bodů
  • Aromamasáží
  • Pitím maliníkového čaje – od 36. týdne s postupným navyšováním počtu šálků

Na našem pracovišti také nabízíme aplikaci prostaglandinů v takovém množství, které v oblasti děložního čípku spouští změny vedoucí k přípravě, tedy zrání porodních cest. Nabízíme i mechanickou metodu přípravy porodních cest, kdy zavedeme do děložního čípku syntetické dilatátory, které pak v průběhu 12 až 24 hodin porodní cesty postupně a šetrně připraví.

Při delším přenášení volíme cestu vyvolání porodu, tedy indukce. To znamená, že se děložní kontrakce a porodní proces navozují uměle.

Kromě přenášení jsou nejčastěji důvody pro tento krok také nepravidelnosti v těhotenství nebo nějaké onemocnění jako je třeba těhotenská cukrovka, případně poruchy růstu dítěte v děloze a jeho další neprospívání v ní. Když se lékař pro vyvolání porodu rozhodne, vždycky mamince srozumitelně objasní důvody tohoto rozhodnutí.

Porodní asistentka na ambulanci porodního sálu vám pak předem podrobně vysvětlí, jak vyvolání porodu probíhá:

V den, na který je vyvolání porodu naplánované, přijdete ráno nasnídaná se všemi věcmi, které máte k porodu připravené a budete přijata na porodní sál. Porod se dá vyvolat řadou skupin léků, i jejich aplikace může být různá. V naší porodnici nejčastěji nabízíme již zmiňované prostaglandiny. Aby se vyvolaly kontrakce, zavede se do děložního hrdla vaginálně tableta s touto účinnou látkou.  Maminka pak musí třicet minut odpočívat na lůžku. Postupně začínají přicházet kontrakce a porodní cesty se začínají otevírat. Také vám doporučíme teplý nálev, který vám ale podáme jen s vaším souhlasem. Pokud první podání léku nevyvolá dostatečně silné děložní kontrakce, je možné je po dvou hodinách zopakovat. Náš personál bude po celou dobu sledovat váš stav, stav vašeho miminka i vývoj porodu. Jakmile jsou děložní kontrakce pravidelné, obvykle se provádí tzv. dirupce vaku blan, tedy protržení plodového obalu, po které začíná z dělohy odtékat plodová voda. Je možné, že si momentální situace na porodním sále vyžádá další zásahy. Ty vám lékař či porodní asistentka vždy předem vysvětlí a provede je jen s vaším souhlasem.

Všechny kroky