Vaginální porod po císařském řezu

Usilujeme o to, aby ženy, které mají za sebou porod provedený císařským řezem, mohly u nás rodit přirozeně s veškerými možnostmi úlevových poloh či způsoby tlumení bolesti. Nicméně jizva na děloze může představovat při porodu zvýšené riziko pro dítě i matku.

Proto u nás ženy po císařském řezu podstupují důkladnější vstupní vyšetření, na kterém společně zhodnotíme, zda je tento typ porodu v daném případě vhodný. Pro toto rozhodnutí je důležité zejména důkladné ultrazvukové vyšetření dělohy a velikosti dítěte, která by v tomto případě neměla být nadměrná. Ženám nabízíme možnost vyčkat na spontánní začátek porodu nebo jeho vyvolání (indukce) v předem domluvený den.

Samotný porod probíhá pod dohledem lékaře v jeho těsné spolupráci s porodní asistentkou, která je po celou dobu ženě na blízku. Při porodu častěji monitorujeme srdeční ozvy plodu a děložní kontrakce. Rozvolnění, případně prasknutí jizvy po předchozím řezu na děloze může být za určitých okolností rizikové jak pro matku, tak pro dítě. Nevhodné jsou především nadměrně silné a časté kontrakce a neúměrné prodlužování porodu. Ke komplikacím dochází ve velmi nízkém procentu případů, je ale potřeba s nimi počítat a průběh porodu daným okolnostem přizpůsobit.

Všechny kroky