Porod dvojčat

Usilujeme o to, aby i ženy, které očekávají dvojčata u nás mohly rodit přirozeně dle svých představ s veškerými možnostmi, které u porodu nabízíme, jako jsou úlevové polohy či různé způsoby tlumení bolesti.

Aby byl tento porod pro ženu i dítě bezpečný, je potřeba na naší první kontrole zhodnotit, zda je konkrétně pro ni vhodný. Toto posouzení děláme ve spolupráci s ženou, na základě informací od jejího gynekologa, zhodnocením průběhu jejího těhotenství a provedením podrobného gynekologického a ultrazvukového vyšetření.

Důležitou podmínkou pro bezpečný vaginální porod dvojčat je podélné uložení obou plodů v děloze, kdy první dítě (to, které je uloženo níž) naléhá hlavičkou, druhé pak hlavičkou nebo koncem pánevním.

Protože je porod dvojčat pro ženu i děti náročnější, probíhá u nás pod dohledem lékaře v těsné spolupráci s porodní asistentkou, která je ženě po celou dobu na blízku. Důležité pro zdraví dětí je v tomto případě častější monitorování srdečních ozev obou plodů. Nabízíme možnost vyčkání na spontánní začátek porodu nebo plánované vyvolání v předem stanoveném dnu.

Všechny kroky