Perinatální tkáně

Pupečníková krev, pupečník a placenta jsou hromadně pojmenovány jako perinatální tkáně. Jak vlastně fungují a co se s nimi stane po porodu?

Pupečníková krev je krev novorozence, která se nachází v cévách pupečníku a placenty. 

Pupečník (pupeční šňůra) spojuje matčinu placentu s dítětem a umožňuje přenos krve z placenty k dítěti a zpět. 

Placenta je dočasný orgán, který vzniká během těhotenství v matčině děloze. Jeho hlavní funkcí je zajišťování látkové výměny mezi matkou a plodem, přívod kyslíku a živin, odvod zplodin metabolismu. 

Po porodu se pupečník nechává několik minut dotepat, pak se nabízí přestřižení pupeční šňůry. Po dalších minutách až desítkách minut dochází k porodu placenty. Všechny tyto tkáně běžně likvidujeme jako biologický odpad. Na přání rodičů zajišťujeme jejich odběr k uchování v Národním centru pupečníkové krve. Odběr je možný přímo u nás, a to jak po vaginálním porodu, tak po porodu císařským řezem. Další informace o této možnosti najdete zde: www.pupecnikovakrev.cz

Po plánovaném porodu císařským řezem je také možné placentu darovat k výzkumným účelům. 

Všechny kroky