Poporodní péče o novorozence

Miminko hned po porodu pokládáme na maminčino tělo. Pupečník se nechává několik minut dotepat, dítě je zatím zakryto suchou plenou. Je-li přítomen tatínek, může přestřihnout pupeční šňůru.  

Porodní asistentka pak na chvilku miminko přenese z matčina těla na vyhřátý pult, který je nedílnou součástí všech porodních pokojů. Stojí vedle matčiny postele, je vybavený tepelným zdrojem a je přístupný z několika stran. O miminko se tak staráme za přítomnosti jeho maminky nebo obou rodičů.  

Bezprostředně po porodu zdravému, tedy fyziologickému novorozenci poskytujeme jen neodkladnou péči jako je ošetření pupečníku a očí nebo označení identifikačním náramkem a číslem. Důsledně dbáme na to, aby neprochladl. Zvážení a změření je možné odložit na pozdější dobu.  

V první, páté a desáté minutě po porodu porodní asistentka hodnotí tzv. Apgar skóre – jde o údaj, který vypovídá o tom, jak se miminko bezprostředně adaptuje na svět. Kontroluje se barva kůže, dýchání, svalové napětí, reakce na podráždění a počet srdečních tepů.  

Protože je naší hlavní snahou omezit veškeré rušivé zásahy do přirozené poporodní adaptace novorozeného dítěte, dává porodní asistentka miminko následně opět do maminčiny náruče. Formou kontaktu „tělo na tělo“ dostávají maminka i dítě čas k samopřisátí se k prsu.  

Bonding probíhá v poporodním pokoji, v klidu, tichu, tlumených světlech za přítomnosti maminčina doprovodu po dobu dvou hodin. 

Všechny kroky