Domácí porod

Zvažujete, že byste rodili mimo zdravotnické zařízení, případně doma?
Část rodin v České republice se každoročně rozhodne plánovaně přivést dítě na svět mimo zdravotnické zařízení. Motivace porodit v domácím prostředí mohou být různé. Často se jedná o negativní zkušenost se svým vlastním předchozím porodem nebo o zprostředkovaný zážitek jiné ženy.

Někdy se nám, zdravotníkům, nedaří získat důvěru a vysvětlit vám nezbytnost a smysl našich postupů. Jsme si vědomi toho, že přáním žen je rodit nerušeně, podle jejich představ. Ženy si nepřejí být u porodu rušeny zdravotníky, ale soustředit se především na sebe a své pocity.

V naší porodnici měníme zaběhnuté způsoby poskytování péče a přístup k rodícím ženám. Je pro nás opravdu důležité, aby byla žena se svým porodem spokojená a odnášela si od nás pozitivní zážitek z porodu. Naší snahou je respektovat vaše přání a představy se kterými k porodu přicházíte.

Povinností nás, zdravotníků, je informovat vás o přínosech i rizicích různých přístupů k poskytování zdravotní péče. Je důležité, abyste věděla, že průběh porodu nelze nikdy dopředu s jistotou odhadnout. Určité procento, do té chvíle fyziologicky probíhajících porodů, může být komplikováno řadou neočekávaných stavů, které jsou obtížně řešitelné v prostředí nemocnice, ale často neřešitelné mimo zdravotnické zařízení.

Máte-li pochybnosti o tom, kde je to správné místo pro narození vašeho dítěte, přijďte s námi vše probrat osobně. V průběhu rozhovoru se zkušenou porodní asistentkou, případně lékařem, s vámi probereme vaše představy a přání. Budeme se vám snažit zprostředkovat všechny podstatné informace pro zajištění maximálního bezpečí pro vás a vaše dítě v průběhu porodu. Umíme hledat nové možnosti a způsoby, jak potlačit nepříjemné působení nemocničního prostředí. Existují cesty, jak nemocnici a zdravotníky udělat neviditelnými, a přitom je mít k dispozici pro případ, kdy by se vyskytla nečekaná komplikace.

Věříme, že společně najdeme cestu, která vám umožní porodit s maximálním respektem k vašim představám a zároveň v bezpečí. Rádi se s vámi pobavíme o vašich obavách. Přejeme si, aby vám volba místa a způsobu porodu přinesla potřebný klid a rovnováhu.

V případě, že si přejete toto téma s námi konzultovat, obraťte se na vedoucí Centra porodní asistence PhDr. Miloslavu Kameníkovou, kamenikova.miloslava@fnbrno.cz, +420 532 238 250.

Všechny kroky