Příjem na porodní sál

U vchodu na porodní sál vás přivítá porodní asistentka. Vyžádá si vaši těhotenskou průkazku a kartičku zdravotní pojišťovny. Společně se přesunete na ambulanci porodního sálu, kde proběhne úvodní rozhovor.

Porodní asistentka se vás zeptá na důvod, který Vás přivádí – nejčastěji to jsou kontrakce, odtékající plodová voda či určité obtíže nebo nejistota. Proběhne základní porodnické vyšetření (zevní a vnitřní porodnické vyšetření, posouzení vitálních funkcí) a posouzení stavu dítěte v děloze. Všechny zjištěné skutečnosti, včetně vaší anamnézy, jsou pečlivě vyhodnoceny. Pokud se ukáže, že porod již aktivně probíhá, s vaším souhlasem vás přijmeme na porodní sál.

Přijímací proces zahrnuje:

  1. Porodnické vyšetření:
    - vaginální vyšetření, jehož součástí je zjištění dilatace porodní cesty a posouzení případného odtoku plodové vody – provádí je lékař
    - ultrazvukové vyšetření, které zjišťuje polohu placenty a dítěte a orientační odhad váhy dítěte
    - napojení na KTG monitor dítěte a kontrola vašich vitálních funkcí – provádí porodní asistentka
  2. Administrativní příjem – do porodopisu jsou doplněny veškeré údaje o vás
  3. Stanovení míry rizika pro průběh porodu – provádí lékař ve spolupráci s porodní asistentkou, kteří vyhodnotí všechny zjištěné informace

Pokud jste vy i vaše dítě v dobré kondici a předpokládá se normální průběh porodu, svěříte se do péče porodní asistentky, která vás od této chvíle bude provázet po celou dobu porodu. V případě, že vstupní prohlídka zjistí určitý stupeň rizika či odchylky od normálu, porodní asistentka se o péči o vás podělí s lékařem.

Jakmile jste přijata k porodu, přecházíte i s partnerem do svého porodního pokoje, kde pro vás zajišťujeme soukromí a pohodlí po celou dobu porodu, včetně následné časné doby poporodní, tedy 2-3 hodiny po porodu. Respektujeme tzv. zlatou hodinku a podporujeme vazbu matky i přítomného tatínka s děťátkem.

Po příchodu máte čas i prostor pro to se na sebe vzájemně naladit se svou porodní asistentkou, uvolnit se a důkladně prodiskutovat vaše porodní přání a představy. Tím pro vás současně vzniká bezpečný a přívětivý porodní prostor. Vaše porodní asistentka po celou dobu představuje vaši profesionální a empatickou oporou a průvodkyni celým porodem.

Všechny kroky