PhDr. Miloslava Kameníková

Miloslava Kameníková je vedoucí porodní asistentka Centra porodní asistence Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno. Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V doktorském studiu pokračovala na Univerzitě Alexandra Dubčeka v Trenčíně. Vyučuje na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence LF MU. Spolupracuje s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Absolvovala specializační kurzy v oblastech: Příprava těhotných žen k porodu, Rehabilitační ošetřovatelství v porodní asistenci, Péče o ženu v patologických stavech v gynekologii a porodnictví, Fyziologie porodu, Intenzivní péče v porodní asistenci. Je mentorkou klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence a certifikovanou laktační poradkyní.

Seznamte se s prací Milušky Kameníkové v našem rozhovoru. 

Celý tým