MUDr. Anna Jouzová

Anna Jouzová absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v roce 2015. Po tříletém působení v okresní nemocnici v Ivančicích nastoupila v roce 2018 na Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Brno. Zde v červnu 2021 složila atestační zkoušku z oboru Gynekologie a porodnictví a nyní působí jako lékařka na porodním sále pracoviště Obilní trh. Věnuje se zejména ultrazvukové diagnostice v těhotenství a prenatální diagnostice vrozených vývojových vad. Současně má Anna Jouzová úvazek jako odborná asistentka na Lékařské fakultě MU.

Celý tým