MUDr. Petra Morávková

Petra Morávková nastoupila na Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Brno po absolvování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v roce 2012. Působila zde do roku 2017, kdy po mateřské a rodičovské dovolené pracovala v okresní nemocnici v Ivančicích. Od roku 2020 opět působí na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno, v červnu 2021 zde úspěšně absolvovala atestační zkoušku v oboru Gynekologie a porodnictví. Pracuje na porodním sále pracoviště Bohunice, zaměřuje se a dále vzdělává v oborech Perinatologie a fetomaternální medicína a Dětská gynekologie.   

Celý tým