doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph. D., MBA

Lukáš Hruban působí na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno od roku 2000. Zaměřuje se na perinatologii a to především porodnictví a prenatální diagnostiku. Od roku 2007 působí jako odborný asistent v rámci výuky gynekologie a porodnictví na Lékařské fakultě MU Brno. Zde také absolvoval své postgraduální doktorské studium a v dubnu 2021 se úspěšně habilitoval. Od ledna 2020 zastává funkci zástupce přednosty GPK pro LPP.

Lukáš Hruban je členem několika odborných společností, vědecké rady Sekce ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví, výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP) a recenzentem odborného časopisu České gynekologické a porodnické společnosti (Česká gynekologie).

Zhlédněte rozhovor s primářem Hrubanem nejen o tom, co pro něj po dvaceti letech praxe moment porodu znamená. 

Celý tým