Konference porodních asistentek
|
13. – 14. května 2022 v Brně
Více informací

doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph. D.

Lukáš Hruban působí na Gynekologicko-porodnické klinice MU a FN Brno od roku 2000. Zaměřuje se na perinatologii a to především porodnictví a prenatální diagnostiku. Od roku 2007 působil jako odborný asistent v rámci výuky gynekologie a porodnictví na Lékařské fakultě MU Brno. Zde také absolvoval své postgraduální doktorské studium a v dubnu 2021 se úspěšně habilitoval. Od ledna 2020 zastává funkci zástupce přednosty GPK pro pracoviště Obilní trh.

Lukáš Hruban je členem několika odborných společností, vědecké rady Sekce ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví, výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP) a recenzentem odborného časopisu České gynekologické a porodnické společnosti (Česká gynekologie).

Zhlédněte rozhovor s primářem Hrubanem nejen o tom, co pro něj po dvaceti letech praxe moment porodu znamená. 

Celý tým