Konference porodních asistentek
|
13. – 14. května 2022 v Brně
Více informací

MUDr. Petr Janků, Ph. D.

Petr Janků absolvoval lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v roce 1993 a od té doby pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice. V roce 2007 absolvoval doktorské studium, kde se věnoval problematice monitorování plodu. V současné době je vedoucím Perinatologického centra FN Brno, garantem specializace Perinatologie a fetomaternální medicína a vedoucím lékařem porodního sálu GPK. 

Kromě medicínské práce se MUDr. Petr Janků věnuje i výuce studentů všeobecného lékařství, porodní asistence a podílí se na vědecké práci v rámci četných projektů. Hlavní specializací je Perinatologie a fetomaternální medicína. MUDr. Janků zastává funkci regionálního perinatologa pro Jihomoravský kraj a je členem výboru Sekce Perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologicko - porodnické společnosti.     

Celý tým