MUDr. Romana Gerychová

Romana Gerychová absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity Brno v roce 1990. Na Gynekologicko-porodnickou kliniku  FN Brno nastoupila v roce 1998 s cílem věnovat se porodnictví, rizikovému těhotenství a prenatální diagnostice, v roce 2014 složila atestaci z Perinatologie a fetomaternální medicíny. Absolvovala zahraniční stáže na pracovištích ve Velké Británii a v Rakousku, snaží se především o zavedení metod fetální terapie do klinické praxe.

Od roku 2001 je vysokoškolským pedagogem a jako odborný asistent se podílí na výuce medicíny a porodní asistence. V současnosti dělí svůj pracovní čas mezi práci na porodním sále, kde působí jako vedoucí lékař na pracovišti Bohunice, a práci na ambulanci pro riziková těhotenství a prenatální diagnostiku. Motto její práce je: „zachráníš-li jeden život, je to jako by si zachránil celý svět“.

Celý tým