MUDr. Jana Kadlecová

Jana Kadlecová ukončila studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v roce 2010 a následně nastoupila na Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Brno.  Po krátkém působení v nemocnici Ivančice v roce 2018 a mateřské dovolené se vrátila zpět. Od roku 2020 působí jako lékařka na porodním sále pracoviště Obilní trh. Nadále se vzdělává v oboru Perinatologie a fetomaternální medicína. Věnuje se také výuce studentek porodní asistence.

Celý tým