Centrum porodní asistence FN Brno

Přirozený porod vnímáme jako fyziologický děj, který vyžaduje především klid a pocit porozumění založený na vzájemné důvěře mezi ženou a porodní asistentkou. Porod za takových podmínek se pak stává hlubokým a emocemi nabitým zážitkem, který si v sobě ženy nesou po celý život.

Co je Centrum porodní asistence

Centra porodní asistence (CPA) stejně jako porodní domy jsou zdravotnická zařízení, která se zaměřují na péči o fyziologicky probíhající těhotenství a podporu přirozeného porodu. Oproti porodním domům jsou centra porodní asistence zřizována v těsné blízkosti nemocničních porodnických zařízení, případně jsou jejich součástí.

Centrum porodní asistence ve FN Brno

Centrem porodní asistence v našem chápání a pojetí není budova nebo prostor, ale koncepce péče. O těhotnou a rodící ženu s nízkým rizikem komplikací se zde stará porodní asistentka dle jasně definovaných pravidel. Pracuje samostatně a přebírá veškerou zodpovědnost za poskytovanou péči. Lékař je porodní asistentkou přivolán v případě výskytu komplikací kdykoliv v průběhu předporodních kontrol nebo za porodu.

Jedná se o respektující přístup se snahou vyhovět představám a přáním těhotné a rodící ženy při zachování maximální bezpečnosti a odbornosti.

V naší práci jsme přesvědčeni, že zásady individualizované péče lze naplňovat nejen při fyziologicky probíhajících porodech, ale také při porodech zatížených určitým rizikem nebo abnormalitou, vyžadujících dohled lékaře. Citlivá spolupráce porodní asistentky a zkušeného porodníka, kteří fungují jako sehraný tým, je nezbytná.

Koncepce a chod Centra porodní asistence jsou na našich pracovištích v současné době zasazeny do běžného provozu porodnice. V nové budově Porodnice FN Brno bude mít již naše Centrum porodní asistence své důstojné místo.

Co vám může CPA nabídnout

Služby, které Centrum poskytuje, jsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění. Děláme vše pro to, aby péči v té nejvyšší možné míře dostaly všechny ženy, které k nám přicházejí. Zároveň vnímáme poptávku po individualizovaném přístupu, a proto nabízíme možnost využít některou z našich hrazených služeb: individuální i skupinové předporodní kurzy, individuální konzultace porodního přání, doprovod k porodu vybranou porodní asistentkou nebo laktační poradenství.

Všechny aktuality