Ambulance porodních asistentek

Probíhá-li těhotenství bez problémů (je tedy fyziologické), mohou u nás ženy navštěvovat ambulanci, kterou v rámci Centra porodní asistence vedou porodní asistentky. Jakou péči tedy můžete od své asistentky očekávat?

Péče, kterou v průběhu těhotenství vede porodní asistentka: 
Porodní asistentka v našem Centru ženám poskytuje předporodní péči od 36. do 41. ukončeného týdne těhotenství. Sleduje celkový zdravotní stav ženy, to, jak těhotenství postupuje, a současně se soustředí také na ženiny potřeby – její pocity a obavy a připravuje ji na porod.  

Porodní asistentka v ambulanci sleduje kondici jak ženy, tak dítěte, jeho pozici v děloze, jeho srdeční činnost. U ženy sleduje a vyhodnocuje děložní aktivitu, krevní tlak, moč a hmotnostní přírůstek. Pokud je potřeba doplnit informace zevního porodnického vyšetření, provede vaginální prohlídku a zhodnotí připravenost měkkých porodních cest k porodu (tzv. Cervix skóre).  

V případě, že porodní asistentka v průběhu vyšetření u ženy nebo dítěte zjistí odchylky od normálního fyziologického průběhu těhotenství, konzultuje věc s lékařem. 

Délka schůzky se může měnit podle konkrétních potřeb ženy či páru, obvykle je to 20–30 minut. Prosíme, abyste nezapomněly s sebou vždy přinést těhotenskou průkazku a kartu zdravotní pojišťovny.  

Možná návazná individualizovaná péče vedená porodní asistentkou: 
V naší porodnici začínáme se službou, kdy ženu k porodu doprovází vybraná porodní asistentka. Detaily o této službě a její podmínky najdete zde.

Poporodní péče v ambulanci porodní asistentky:  
Ambulanci porodních asistentek můžete navštívit i po porodu. Porodní asistentka zkontroluje správné zavinování dělohy a hojení případného porodního poranění. Zhodnotí také celkovou fyzickou a psychickou poporodní adaptaci. Je připravená poradit v oblasti kojení, péče o Vaše miminko, případně s čímkoliv dalším, s čím si nevíte rady. 

 

Všechny kroky